Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIW8 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v obci Bušince II
137/2024
327 672,70 € Úrad vlády SR Obec Bušince
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIV6 s názvom: MOaPS Šarišské Jastrabie
90/2024
327 672,70 € Úrad vlády SR Obec Šarišské Jastrabie
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJI4 s názvom: MOaPS v Jelke
99/2024
327 672,69 € Úrad vlády SR Obec Jelka
22. Február 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 2024/0159/KO
2024/0180/KO
325 730,00 € Volvo Group Slovakia s.r.o. Mestské lesy Košice a.s.
22. Február 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2021-72/145/493
10/2024
307 242,66 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Kolíňany
21. Február 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/145/493
307 242,66 € Obec Kolíňany Ministerstvo životného prostredia SR
21. Február 2024
Consortium Agreement - Project 101128073 - SOCCER
UPJŠ - 736/2023
304 843,00 € AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE (AGH UNIVERSITY) , the Coordinator Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021W680-221-35 zo dňa 03.02.2020
376/2024
303 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Divín
22. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č.230565 08U02 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
Dodatok č.1 k Zmluve č.230565 08U02 o poskytnutí p
303 195,00 € Environmentálny fond OBEC KOMOČA
21. Február 2024
Zmluva o dielo
18/2024
300 252,34 € Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. Mesto Spišská Stará Ves
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu
MK-8/2024/M
300 000,00 € Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok Ministerstvo kultúry SR
21. Február 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 404/800/2015
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 404/800/2015
299 110,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Štefánikova 46-48, Štúrovo, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov Štátny fond rozvoja bývania
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právných služieb
ZLC-12-2024
286 189,20 € Malata, Pružinký, Hegedüš&Partners s.r.o. (MPHadvocates) Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5200/2024/OSV-4893 (128/16/2024/38)
278 106,96 € Košický samosprávny kraj SÚCIT n.o. Veľké Kapušany
21. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AMG1-223-47 zo dňa 17.3.2021
367/2024
272 464,53 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
125/2024
271 259,00 € Komunita Kráľovnej pokoja Nitriansky samosprávny kraj
21. Február 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 404/265/2015
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 404/265/2015
269 680,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Jesenského 94/70, Štúrovo, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov Štátny fond rozvoja bývania
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služby - Hlasová Virtuálna Privátna Sieť
POZ 125/2024
265 481,16 € Orange Slovensko, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
1322/2024-M_ODFSS
264 600,00 € Betánia Bratislava, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. Február 2024
GRANT AGREEMENT Project 101123121 — EURIDICE
UPJŠ - 737/2023
254 125,00 € European Health and Digital Executive Agency (HADEA), under the powers delegated by the European Commission Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach