Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému Registra úpadcov (IS RÚ)
MS/140/2023-95
172 792,80 € JUMP soft a.s. Ministerstvo spravodlivosti SR
21. September 2023
Kúpna zmluva
POZ 571/2023
166 800,00 € Askin & Co., spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041NR520275
041NR520275
161 991,97 € Villem&Forró s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. September 2023
Z M L U V A č. 4650 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
4650 08U02
160 569,46 € Environmentálny fond Mesto Bardejov
21. September 2023
Zmluva o dielo - Projekt prestavby mostných objektov, diagnostika a zaťažiteľnosť mostov, cielená diagnostika predpätia mostov
41/2023
158 000,00 € Slovenská technická univerzita v BA Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
21. September 2023
Z M L U V A č. 4642 08U03 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
4642 08U03
156 989,40 € Environmentálny fond Mesto Bardejov
21. September 2023
Zmluva o dielo č.4/2023
58/2023
155 330,90 € UNISTAV NB s.r.o., Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa Obec Brehy, 968 01 Brehy č. 117
21. September 2023
Zmluva o dielo
ZML257/2023-2356
155 083,20 € KALDOSTAV, s.r.o. Obec Trstín
21. September 2023
Zmluva o úvere
105/364/2023
154 650,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava-Petržalka, Mlynarovičova 1590/13, 15, v zastúpení Bytový podnik Petržalka, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
21. September 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
105/364/2023/ZZ
154 650,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava-Petržalka, Mlynarovičova 1590/13, 15, v zastúpení Bytový podnik Petržalka, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
21. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
90/2023
150 771,30 € Občianske združenie Šťastná škola Obec Brusno
21. September 2023
Kúpna zmluva
006/2023/PZ-OSM
149 304,31 € Istrochem Reality, a.s. Mikroregión 11 PLUS
21. September 2023
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB MOBILNÉHO OPERÁTORA
227/2023/UVLF
146 268,43 € Orange Slovensko, a. s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
21. September 2023
Zmluva o dielo
2023-845-OIČaVO
146 266,96 € Obecné služby Budmerice, s.r.o., r. s. p. Bratislavský samosprávny kraj
21. September 2023
Z M L U V A č. 4640 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
4640 08U02
144 716,29 € Environmentálny fond Mesto Bardejov
21. September 2023
ZMLUVA č. SAMRS/2023/PPP/1/5 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
154/9/2023-SAMRS
143 720,00 € Powerful Medical s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-Q339-511-003-004
IROP-CLLD-Q339-511-003-004
141 526,00 € TRIN Partners s. r. o. Občianske združenie Stredný Liptov
21. September 2023
Z M L U V A č. 4646 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
4646 08U02
140 571,06 € Environmentálny fond Mesto Bardejov
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
44/2023
140 400,00 € Ministerstvo Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Limbach
21. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
150-2023/6961-12357
139 200,00 € GlobalTel, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby