Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Spišské Podhradie
0,00 € Mesto Spišské Podhradie Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Spišský Hrhov
0,00 € Obec Spišský Hrhov Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Stará Lesná
0,00 € Obec Stará Lesná Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Stretava
0,00 € Obec Stretava Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Svetlice
0,00 € Obec Svetlice Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Šambron
0,00 € Obec Šambron Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Šarišský Štiavnik
0,00 € Obec Šarišský Štiavnik Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - § 10
202300007/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Materská škola Bernolákova
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Šútovce
0,00 € Obec Šútovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
202300008/2023
0,00 € Mgr. Lenka Kohániová Materská škola Bernolákova
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Topoľčianky
0,00 € Obec Topoľčianky Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Toporec
0,00 € Obec Toporec Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Torysky
0,00 € Obec Torysky Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Tovarníky
0,00 € Obec Tovarníky Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Turnianska Nová Ves
0,00 € Obec Turnianska Nová Ves Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 44/2006/OM zo dňa 07.04.2006 v znení neskorších dodatkov
144/2023
0,00 € Mesto Kežmarok Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Tvarožná
0,00 € Obec Tvarožná Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Udiča
0,00 € Obec Udiča Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 05.12.2022
DOD_044/2023
0,00 € Metrostav Slovakia a.s. Mesto Fiľakovo
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Vaniškovce
0,00 € Obec Vaniškovce Štatistický úrad SR