Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2023
Zmluva o zabezpečení dopravy žiakov
1511/2023
31,00 € Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. Obec Príbovce, č. 184, Príbovce
30. September 2023
Nájomná zmluva na prenájom predajného stánku a časti komunikácie
642/2023
30,00 € GeoGrafia spol. s.r.o. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30. September 2023
Nájomná zmluva na prenájom predajného stánku a časti komunikácie
641/2023
30,00 € Kristína Čukaśová Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30. September 2023
Nájomná zmluva na prenájom predajného stánku a časti komunikácie
640/2023
30,00 € Kristína Čukaśová Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30. September 2023
Nájomná zmluva na prenájom predajného stánku a časti komunikácie
639/2023
30,00 € Karloveské tanečné centrum Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30. September 2023
Nájomná zmluva na prenájom predajného stánku a časti komunikácie
638/2023
30,00 € Mgr. Filip Mikloš Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30. September 2023
Nájomná zmluva na prenájom predajného stánku a časti komunikácie
637/2023
30,00 € Zuzana Hudecová Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/88/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ľudmila Viselková
30. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/120/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ľudmila Viselková
30. September 2023
Zmluva o poskytovaní služiem
112023
30,00 € Milan Groško Obec Zbojné
30. September 2023
Nájomná zmluva
52023
28,70 € Obec Sklené Helena Bulíková
30. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9928774511
26,90 € Slovak Telekom, a.s. Obec Horovce
30. September 2023
Zmluva o vykonaní činnosti technika PO
1723
20,00 € Ing. Michaela Emmelová Obec Zbojné
30. September 2023
Zámenná zmluva
15092023
18,00 € Obec Hraničné Miroslav Sykora
30. September 2023
Zmuva o nájme pozemku
080/2023
15,00 € Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Rabča Obec Rabča
30. September 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
ZM11/2023/089
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Porúbka
1. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2333013314
10,00 € Obec Zatín Erika Molnárová
1. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2333013315
10,00 € Obec Zatín Erika Molnárová
1. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2333005087
10,00 € Obec Zatín Ladislav Haminda
1. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2333004079
10,00 € Obec Zatín Ladislav Haminda