Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-195-020/2022
KRHZ-NR-VO-195-020/2022
51 026,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Dolný Pial
8. December 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-195-021/2022
KRHZ-NR-VO-195-021/2022
51 026,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Vlčany
8. December 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-195-024/2022
KRHZ-NR-VO-195-024/2022
51 026,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Hontianska Vrbica
8. December 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-195-019/2022
KRHZ-NR-VO-195-019/2022
51 026,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Vinodol
8. December 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-195-027/2022
KRHZ-NR-VO-195-027/2022
51 026,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Branč
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
13-1583-2022-faza3
50 825,61 € Regína Sedláková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
13-1940-2022-faza3
50 818,55 € Peter Ba?o Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
13-2227-2022-faza3
50 818,55 € Gabriela Mi?ová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
13-2136-2022-faza3
50 797,35 € Paulína Kocelková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. December 2022
Zmluva č.SMS2022/00015 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/00015
50 699,51 € AGRO-LENT s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 371/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
11235/2022-M_ODPD
50 000,00 € Obec Východná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 157/2/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
10602/2022-M_ODPD
50 000,00 € Mesto Vranov nad Topľou Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 324/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
11166/2022-M_ODPD
50 000,00 € Obec Poproč Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 149/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
10595/2022-M_ODPD
50 000,00 € Mesto Stropkov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 233/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
10910/2022-M_ODPD
50 000,00 € Obec Farná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 242/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
10919/2022-M_ODPD
50 000,00 € Obec Hrádok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 282/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
11027/2022-M_ODPD
50 000,00 € Obec Lubeník Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 132/2/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
10587/2022-M_ODPD
50 000,00 € Mesto Modra Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 127/2/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
10582/2022-M_ODPD
50 000,00 € Mesto Komárno Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 335/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
11174/2022-M_ODPD
50 000,00 € Obec Roštár Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR