Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Zmluva o úvere číslo 01/2023/0004
219/2023/ORMP
50 000,00 € Ing. Jana Luptáková, s.r.o. Slovak Business Agency
24. Marec 2023
Zmluva o úvere
Zmluva o úvere č. 241/CC/23
50 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. MEPOS SNV s.r.o.
23. Marec 2023
Rámcová dohoda
15-2023-ŠDaJ-RD
48 985,73 € J. TRANS TRADE s. r. o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
23. Marec 2023
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I-5/2023
47 913,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby v zariadeniach pre fyzické osoby
2023000583
47 568,00 € Psychosociálne centrum Mesto Košice
23. Marec 2023
Zmluva o posytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q570-511-003-007
45 590,00 € Jaroslav Babušiak Sklenárstvo MAS Orava, o.z.
23. Marec 2023
Kúpna zmluva č.VZ 5 /2023
132/2023
45 170,50 € ŠEVT, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
23. Marec 2023
Záložná zmluva č. 600/248/2021/2
600/248/2021/2/ZZ
43 420,00 € Obec Nová ves Štátny fond rozvoja bývania
23. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/88
42 790,04 € Yanfeng International Automotive Technology Slovakia s. r. o. - odštepný závod Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
23. Marec 2023
Rámcová dohoda
RD/2023/615/II/RUK/OCOZ
42 576,42 € INMEDIA, spol. s.r.o Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
24. Marec 2023
Zmluva o dielo
SEMaI-301/2023
42 066,66 € Džino s.r.o. Ministerstvo obrany SR
23. Marec 2023
Kúpna zmluva - Laboratórne prístroje pre projekt Drive4SiFooD
UPJŠ - 151/2023
41 760,00 € KVANT spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
SAŽP SE/2023/24
41 731,00 € Smile agency s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
23. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/11/060/48
41 720,28 € Mäsokombinát Púchov, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
23. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/36/060/89
38 511,04 € PERKINS, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
23. Marec 2023
Kúpna zmluva
1967/2023/LSR
38 120,00 € FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA DREW-TAR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
24. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov
24/2023
37 359,00 € Obec Petrovany Acem s.r.o.
23. Marec 2023
Zmluva č. 3/DMT/FKMT o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
106/2023
36 900,00 € Mesto Tornaľa Futbalový klub mesta Tornaľa
23. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/37/060/198
36 371,68 € ZOM Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/26/060/86
36 104,00 € ROZKVET, výrobné družstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica