Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
DOHODA číslo: 23/21/19B/2 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z.
002/2023
51 348,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo Zákamenské služby s. r. o.
23. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/21/19B/2
51 348,00 € Zákamenské služby s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
23. Marec 2023
Rámcová zmluva na dodávku tovaru „Rovnošaty pre (príslušníkov) Mestskú políciu Komárno“
283/2023
50 400,00 € Mesto Komárno Stanislava Kollárová
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/33/060/96
50 278,51 € Ján Lepieš JALES Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
23. Marec 2023
Zmluva o úvere číslo 01/2023/0004
219/2023/ORMP
50 000,00 € Ing. Jana Luptáková, s.r.o. Slovak Business Agency
24. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku
2023000584
50 000,00 € Oáza - nádej pre nový život, n.o. Mesto Košice
24. Marec 2023
Zmluva o úvere
Zmluva o úvere č. 241/CC/23
50 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. MEPOS SNV s.r.o.
23. Marec 2023
Rámcová dohoda
15-2023-ŠDaJ-RD
48 985,73 € J. TRANS TRADE s. r. o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
23. Marec 2023
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I-5/2023
47 913,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby v zariadeniach pre fyzické osoby
2023000583
47 568,00 € Psychosociálne centrum Mesto Košice
24. Marec 2023
Zmluva o dielo č. VO093/2023
24032023
46 224,00 € IMMO -net s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. Marec 2023
Kúpna zmluva
2023-195-AUT
45 900,00 € PORTAS GROUP, spol. s r.o. Bratislavský samosprávny kraj
23. Marec 2023
Zmluva o posytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q570-511-003-007
45 590,00 € Jaroslav Babušiak Sklenárstvo MAS Orava, o.z.
23. Marec 2023
Kúpna zmluva č.VZ 5 /2023
132/2023
45 170,50 € ŠEVT, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
24. Marec 2023
Zmluva o dielo 002019/2023/LSR
002019/2023/LSR
43 564,89 € KASE plus, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
23. Marec 2023
Záložná zmluva č. 600/248/2021/2
600/248/2021/2/ZZ
43 420,00 € Obec Nová ves Štátny fond rozvoja bývania
23. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/88
42 790,04 € Yanfeng International Automotive Technology Slovakia s. r. o. - odštepný závod Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
23. Marec 2023
Rámcová dohoda
RD/2023/615/II/RUK/OCOZ
42 576,42 € INMEDIA, spol. s.r.o Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
24. Marec 2023
Zmluva o dielo
SEMaI-301/2023
42 066,66 € Džino s.r.o. Ministerstvo obrany SR
23. Marec 2023
Kúpna zmluva - Laboratórne prístroje pre projekt Drive4SiFooD
UPJŠ - 151/2023
41 760,00 € KVANT spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach