Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 041TT520265
041TT520265
39 995,00 € Roľnícke družstvo Bližina Pôdohospodárska platobná agentúra
25. September 2023
Zmluva o dodávke tovarov č. 40/2023 uzavr. v zmysle §269 ods.2 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z.n.p.
40/2023
39 946,80 € GASTRO-GALAXI, s.r.o. Obec Fričovce
25. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-80/DGF6
KZP-PO4-SC411-2023-80/DGF6
39 926,05 € Mesto Bardejov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-Y372-511-005-006
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-Y372-511-005-006
39 583,35 € Transbeton PLUS, spol.s r.o. MAS Podunajsko o.z.
25. September 2023
Rámcová zmluva na dodanie potravín
655/2023
39 139,24 € KÚN s.r.o. Mesto Rožňava
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 227/2023/1.16
227/2023/1.16
37 920,00 € stengl a.s., Ministerstvo životného prostredia SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 041ZA520242
041ZA520242
37 866,00 € "Orava" podielnícke poľnohospodárske družstvo, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
25. September 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0194/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0630/2023
37 500,00 € Slovenský atletický zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. September 2023
RÁMCOVÁ DOHODA
233/2023/UVLF
37 500,00 € ROJANA Trade s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
25. September 2023
Rámcová dohoda
Z202310148_Z
36 900,00 € Jakub Ilavský, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
25. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041KE520251
041KE520251
36 402,60 € Roľnícke družstvo Vysoká n/Uhom Pôdohospodárska platobná agentúra
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0620/2023
36 000,00 € Slovenská gymnastická federácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0621/2023
36 000,00 € SLOVENSKÁ CHEERLEADING ÚNIA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. September 2023
Rámcová dohoda č. 8/2023
8/2023
35 300,04 € Mäso Zemplín a.s. Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
25. September 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
2023/021/MsKS
34 400,00 € MET Slovakia, a. s. Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 041BB520505
041BB520505
34 055,00 € AGROALM, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 27/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v jedálni.
FP_099/2023
33 312,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310087_Z
32 600,00 € TRACO Computers s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 616/2021-8/5.3/2
31 839,00 € Attack Film s.r.o. Audiovizuálny fond
25. September 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z202210140_Z zo dňa 23.9.2022
384/2023
31 800,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Národný ústav reumatických chorôb