Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2023
Zmluva č. 19/2023 o krátkodobom nájme telocvične
19/2023
0,00 € OZ FUTSAL VÝCHOD Správa majetku Košického samosprávneho kraja
6. Február 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 800/09
800/09
0,00 € BARDBYT, s.r.o. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastný výbor
6. Február 2023
Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve
18/2023
0,00 € Obec Neded Monika Szutyányiová
6. Február 2023
Zmluva o spolupráci
ZML-2023/1-97:191006
0,00 € TransData, s. r. o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
6. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 190/2223
9013/0044/23
2 330,00 € Bc. Matúš Blažíček Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/03310SC
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Hučková Milena
6. Február 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
DNS-2023-01-10
3 680,00 € Symphonic o.z. Divadlo Nová scéna
6. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1617SP/UNB/2022
5 000,00 € Mgr. Rozália Csetö Univerzitná nemocnica Bratislava
6. Február 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
36-10/2023
0,00 € Jaroslav BADURA Ministerstvo obrany SR
6. Február 2023
Zmluva o ubytovaní č. 04/62/2023/01
Zmluva o ubytovaní č. 04/62/2023/01
600,00 € Oleksandr Poshtovniuk Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
6. Február 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 4/2013
09/2023
40,00 € Obec Matúškovo Marta Andová
6. Február 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
98/2023/OSSZ
38 280,00 € Centrum sociálnych služieb KA Banskobystrický samosprávny kraj
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
0,00 € Gréckokatolícka charita Prešov Obec Veľký Lipník
6. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1618SP/UNB/2022
5 000,00 € Alena Čulagová Univerzitná nemocnica Bratislava
6. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2012/02655SC
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Salajová Katarína
6. Február 2023
Zmluva o spolupráci
DNS-2023-01-11
0,00 € Dreambox s. r. o. Divadlo Nová scéna
6. Február 2023
Zmluva o nájme štartovacieho bytu - byt č. 11 na ulici Golianova 33
2023000302
0,00 € Varga Martin, Vargová Erika Mesto Košice
6. Február 2023
Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2023
2023/0003/33-AT
2 200,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Regionálny úrad školskej správy v Žiline
6. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1619SP/UNB/2022
5 000,00 € Mgr. Andrea Baranyaiová Univerzitná nemocnica Bratislava
6. Február 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
36-9/2023
87,30 € Kornel KÁNIK Ministerstvo obrany SR