Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
Dohoda o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
2024
0,00 € Ing. Štefan Šmál Technické služby mesta Zlaté Moravce
29. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení systému zddruženého nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Opiná
29. Máj 2024
Dohoda o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
2024
0,00 € Spotrebný tovar Technické služby mesta Zlaté Moravce
29. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Dohode č. 2024/0288 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0288-1
0,00 € Konečný Ján Trenčiansky samosprávny kraj
29. Máj 2024
ZMLUVA č.: 6/1000215955 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000215955
0,00 € WOODHOUSE, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2024
Dohoda o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
2024
0,00 € Vladimír Uhrecký Technické služby mesta Zlaté Moravce
29. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení stravovania a benefitov
UVVaUVTOS-01204/26-NR-2024-1
4 000,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
29. Máj 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2024/RÚVZ Spišská Nová Ves
7/2024
2 500,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves
29. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
63/2024
150,00 € Homzová Centrum kultúry Košického kraja
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03477-Z
SPO-V04-03477-Z
19 000,00 € Bc. Margaréta Majerčáková Slovenská agentúra životného prostredia
29. Máj 2024
Dohoda o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
2024
0,00 € Ing. Miroslav Hatala - HATALA a spol, ARMYSHOP Technické služby mesta Zlaté Moravce
29. Máj 2024
Dodatok k dohode č. 24/27/19B/16 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa §19b zákona č. 112/2018 Z.z.
Dohoda 24/27/19B/16 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa §19b zákona č. 112/2018 Z.z.
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obecný podnik Ostrý Grúň, s. r. o., r.s.p.
29. Máj 2024
Dohoda o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
2024
0,00 € Predajmedu Technické služby mesta Zlaté Moravce
29. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
57/2024
6 768,00 € SWAN, a.s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
29. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 21922/14-Sch/2024
21922/14-Sch/2024
0,00 € obec Trstená na Ostrove 20, 93004 Trstená na Ostrove Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243393_Z
3 465,00 € Adam Chabada Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina
29. Máj 2024
Dodatok ku Kúpnej zmluve č. Z202310234_Z
52/2024/ŠVPÚ/ZV
0,00 € I.T.A. spol. s r.o. Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny ústav vo Zvolene
29. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
64/2024
140,00 € Szaniszlóová Centrum kultúry Košického kraja
29. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/TT/0271 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/TT/0271 o poskytnutí účelovej dotácie
0,00 € Poľovnícke združenie Lipa-Lovčice Trnavský samosprávny kraj
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07314-Z
SPO-V04-07314-Z
19 000,00 € Zuzana Volárová Slovenská agentúra životného prostredia