Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1040000131
210,00 € Marianum Mária Miller
28. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/3180000032
170,00 € Marianum Katarína Šimurka Feldeková
28. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1040000132
168,00 € Marianum Mária Miller
28. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000900
21,00 € Marianum Zuzana Kočíová
28. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2140000222
210,00 € Marianum Vladimír Kolenic
28. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000876
420,00 € Marianum Angelika Kudríková
28. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000898
170,00 € Marianum Soňa Marišová
28. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/4190000345
170,00 € Marianum Marek Droják
28. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000899
210,00 € Marianum Michal Urban
28. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/4190000346
170,00 € Marianum Viera Mušecová
28. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2120000088
210,00 € Marianum Rudolf Haulik
28. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000877
189,00 € Marianum Andrea Pokorná
28. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1070000032
170,00 € Marianum Anna Kollárová
28. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000594
42,00 € Marianum Viera Nagyová
28. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000593
168,00 € Marianum Iveta Šechnyová
28. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000592
170,00 € Marianum Iveta Hanusová
28. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000591
168,00 € Marianum Ing. Ivan Kopernický
28. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000875
17,00 € Marianum Vladimíra Školková
28. November 2023
Nájomná zmluva
32000279
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Alexander Binder
28. November 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 25/027/23
46/2023
37 209,95 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Boľkovce