Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Január
2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla za účelom vykonania SC
4.plog-49-2/2022
27,90 € nrtm. Fabian Karol Ministerstvo obrany SR
28.
Január
2022
ZMLUVA č. BARMO-85-1/2022 o nájme nebytových priestorov
BARMO-85-1/2022
6 286,28 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Barbora Mrázová
28.
Január
2022
Dohoda o použití SCMV na prepravu
21. shdo-11-17/2022
22,12 € rtm. Staško Ministerstvo obrany SR
28.
Január
2022
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-1/2022-PVe
1 911,00 € Bc. Radovan Stephany Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28.
Január
2022
Dohoda o použití SCMV na prepravu
21.mpr-36-014/2022
18,76 € Ing. Marián S U K E Ľ Ministerstvo obrany SR
28.
Január
2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta
22K224007
0,00 € DOXX, stravné lístky, spol. s r.o, Regionálny úrad školskej správy Trnava
28.
Január
2022
Rámcová kúpna zmluva č. 2022028
2022028
0,00 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Rožňava
28.
Január
2022
Dodatok č. 1 k Memorandu o spolupráci zo dňa 30.11.2021
SIOV-03963/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Štátny inštitút odborného vzdelávania
28.
Január
2022
Zamestnávateľská zmluva .
54130395BA3211
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d. d. s., a. s. Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
28.
Január
2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2020033
2022/12
0,00 € Levonet s.r.o. Špeciálna základná škola, Levoča
28.
Január
2022
Zamestnávateľská zmluva - Doplnkové dôchodkové sporenie
110002853
0,00 € UNIQA d. d. s., a. s. Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
28.
Január
2022
Zamestnávateľská zmluva
100 013119
0,00 € STABILITA, d. d. s., a. s. Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
28.
Január
2022
Zmluva o vzájomnom plnení zmluvných strán
1 2022
0,00 € Športnet, s.r.o. NŠC
28.
Január
2022
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí servisných služieb na zabezpečenie prevádzky, údržby a aktualizácie Rezortného informačného systému č. 0396/2015
0096/2022
0,00 € DITEC, a. s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28.
Január
2022
Zmluva o inzercii č. 28 122 0043
Zmluva o inzercii č. 28 122 0043
532,80 € Regionpress, s.r.o. Gymnázium Mikuláša Kováča
28.
Január
2022
Zamestnávateľská zmluva č.110008612
Zamestnávateľská zmluva č.110008612
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
28.
Január
2022
Zmluva o poskytovaní služieb
7/246/2022
13 920,00 € void SOC, s.r.o. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
28.
Január
2022
Rámcová dohoda "Dodávka chleba a pečiva"
SŠ/ZML/2/2022
5 304,54 € UNI, spol. s r.o. Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
28.
Január
2022
Zmluva o Partnerstve
662/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Gymnázium Mikuláša Kováča
28.
Január
2022
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
1 NP - 2022
59 800,00 € Eurocover Slovakia, s.r.o Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie