Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
31496/2024
0,00 € TATA AGRO s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
245-2024
0,00 € ARTE PRO ARTE Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
27. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106285/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Chlebnice
27. Máj 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č.6600000808 zo dňa 7.12.2023
6600000808-1
0,00 € HCS Slovakia, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
27. Máj 2024
DAROVACIA ZMLUVA
80/2024-2060-2030
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj - Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104382/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Senica
27. Máj 2024
Erasmus zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu jednotlivca na školenie 2022-1-SK01-KA171-HED-00076447-IN-Š-8
ZML 00370/2024 RE
1 255,00 € Eliona Naqo Katolícka univerzita v Ružomberku
27. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106222/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Kysucké Nové Mesto
27. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
248-2024
0,00 € Čerstvé Ovocie, n.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
27. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10223
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Baláž Michal
27. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98412/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Nová Baňa
27. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
KY/2024/000901-1
0,00 € PRO VIDA, občianske združenie Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
27. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122423703
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Máj 2024
DAROVACIA ZMLUVA
83/2024-2060-2030
0,00 € Obec Limbach - Základná škola Limbach Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Máj 2024
Zmluva č. 180-1.06/2024 o poskytnutí priestorov na zabezpečenie ambulantného predaja občerstvenia počas MFF Myjava 2024
180-1.06/2024
1 765,00 € Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. Anna Vígľašská - GREEN GASTRO
27. Máj 2024
Kúpna zmluva č. ZOOKE - 2024/05/12
2024/05/12
0,00 € Zoologická záhrada Košice Malucha Miloš
27. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122422867
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
167-2024
0,00 € Spoločnosť J.K. Mertza Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
27. Máj 2024
Rámcová zmluva na dodávku ND tlakovej brzdy
1100057632/106133/2024-S36
0,00 € DAKO-CZ, a.s. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2024/003201
6 600,00 € 1.Mária Horváthová, 2.František Vietorisz, 3.Mgr. Michaela Szabóová, 4.Csilla Illésová Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)