Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
71797
3 400,00 € Monika Osierdová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
71866
3 400,00 € Michal Hojo, Andrea Hojová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o dielo
Z/BTS/DTPR/182/2022
15 455,00 € EuroJaP Slovakia, s.r.o. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
72514
3 400,00 € Ján Dupaj, Zuzana Dupajová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/26/010/10
0,00 € Mesto Banská Bystrica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
5. December 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2107370
90,00 € Novacká Ľudmila Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2107343
200,00 € Karovič Róbert Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2107340
200,00 € Krajčová Daniela Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2022
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2106231
2 700,00 € Fabián Filip Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2022
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2107744
1 200,00 € Roguľová Jaroslava Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2107540
300,00 € Luptáková Lucia Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2022
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2107458
1 200,00 € Gazík Martin Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2022
Nájomná zmluva
30201/NZ-037/2022/Lisková/7596-04/0920/DPP
14,04 € Zuzana Gulejová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5. December 2022
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2107456
1 000,00 € Osúch Peter Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2022
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2107455
700,00 € Pogačová Denisa Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2022
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2107453
52,00 € Vitek Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2022
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2107452
730,00 € Vitek Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2022
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2107451
500,00 € Pirošková Adriana Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2107973
80,00 € Solga Adam Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
13767/2022-M_ODSM
354,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo