Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
65499-1
162,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Letko
28.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
62640-1
182,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Melicher
28.
September
2022
Zmluva o zabezpečení odborného výcviku žiakov
685-01/2022
0,00 € Stredná odborná škola techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves Adam Pirháč
27.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
60669-1
188,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Szilvási
28.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
61763-1
182,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Škurla
27.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
61165-1
186,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adrián Komorný
27.
September
2022
Zmluva o nájme obecného bytu na ul. Košická 1 v Kežmarku
367/2022
0,00 € Mesto Kežmarok Adriana Knapiková
28.
September
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. APVV-21-0188
APVV-21-0188
248 414,00 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
September
2022
Zmluva o ubytovaní
238-2022
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Agnesa Budzáková
28.
September
2022
Zmluva č. PO_2022_703220_HD_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
603_2022 Zmluva č. PO_2022_703220_HD_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Agrofarma Zibura s.r.o.
28.
September
2022
Príloha č. 1_2022_W k Zmluve č. PO_2022_703220_HD_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
604_2022 Príloha č. 1_2022_W k Zmluve č. PO_2022_703220_HD_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Agrofarma Zibura s.r.o.
28.
September
2022
Zmluva č. PO_2022_703220_OŠ_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
605_2022 Zmluva č. PO_2022_703220_OŠ_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Agrofarma Zibura s.r.o.
28.
September
2022
Príloha č. 1_2022_W k Zmluve č. PO_2022_703220_OŠ_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
606_2022 Príloha č. 1_2022_W k Zmluve č. PO_2022_703220_OŠ_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Agrofarma Zibura s.r.o.
28.
September
2022
Zmluva
242/2022/AXNV
0,00 € AGRION - Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
28.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66155-1
188,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Aiturgan Suiumbek kyzy
27.
September
2022
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-66/2022-PVe
840,00 € doc. Ing. Vladimír Andrassy, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27.
September
2022
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-67/2022-PVe
630,00 € PhDr. Pavlína Adamíková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28.
September
2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
91312/2
50,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava AKUSON s.r.o.
27.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
61613-1
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Aleksandar Vidaković
28.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
64980-1
182,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Aleksandr Grokhovskii