Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
September
2022
Zmluva o nájme hnuteľných vecí - nádoba na odpad
ZoNHV z dňa 27092022
3,31 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Dana Bášková
27.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
62442-1
162,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Daniel Malenka
27.
September
2022
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu zo dňa 21.9.2022
SE_ZM_SE-OHZ4-2022-002638-039_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Daniel Šiška
28.
September
2022
Zmluva o ubytovaní
ZML 543/2022 RE
747,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Daniela Gazdová
28.
September
2022
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
č. 28/NZD/2021/01
4 353,21 € CULTUS Ružinov, a.s. Daniela Gažová
28.
September
2022
Zmluva o ubytovaní
ZML 529/2022 RE
720,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Daniela Majáková
27.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66463-1
194,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Daniela Maligová
27.
September
2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116689
13,53 € Marianum Darázs Peter
28.
September
2022
Zmluva o ubytovaní
244-2022
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Daria Fisina
28.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
65846-1
172,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Daria Konon
27.
September
2022
Nájomná zmluva č. 17/22
595/2022
17,60 € Mesto Prievidza Darina Mečiarová
28.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66692-1
182,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Daryna Vynnyk
27.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66499-1
194,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Daša Šafranková
28.
September
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
7/2022
120,00 € Základná škola s materskou školou Attilu Józsefa s vyučovacím jazykom maďarským - József Attila Alapiskola és Óvoda, Školská 492, Trhová Hradská Dávid Takács
27.
September
2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116686
135,30 € Marianum Déči Ronald
28.
September
2022
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej poukážky a inovačného poradenstva
Z_IP_ZS_122_0052
50 060,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Delip s.r.o.
27.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66751-1
196,22 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Denis Shulyk
28.
September
2022
Zmluva o nájme bytu 613000529-1-2022-ZNB
613000529-1-2022-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Denisa Pribulová
27.
September
2022
Dodatok č.1 k ZoD č.2/2022
Dodatok č.1 k ZoD č.2/2022
1 400,00 € Mišík Michal DENOVA - príspevková organizácia
27.
September
2022
Zamestnávateľská zmluva d.d.s. _int č 15_2022
Z20220901
0,00 € NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s. Detenčný ústav Hronovce