Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva 9/2023
500,00 € Mestské lesy Bardejov, s. r. o. Centrum sociálnych služieb
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum sociálnych služieb - AVE
29. November 2023
Zmluva o dielo
25_2023
7 500,00 € ARCHICO, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - Bôrik
29. November 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ002000075058_002
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Centrum sociálnych služieb - Jesienka
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
27/11/2023
1 080,00 € BKS Úspech, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
29. November 2023
Zmluva o dielo
20/2023
3 199,99 € Batiment SLOVAKIA s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
28. November 2023
Kúpna zmluva
Z202313446_Z
5 379,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
28. November 2023
Kúpna zmluva
Z202313499_Z
1 430,00 € KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
28. November 2023
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
14/23 - 11-424852
6 043,34 € Union poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb Clementia
28. November 2023
Poistná zmluva Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel
12/23 - 78901394
2 690,92 € Union poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb Clementia
28. November 2023
Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
13/23 - 72902394
840,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb Clementia
28. November 2023
Poistná zmluva Havarijné poistenie KASKO motorových vozidiel č. 78901395
78901395
443,44 € Union poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
28. November 2023
Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 72902395
72902395
300,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
28. November 2023
PZP - poistenie zodpovednosti za škodu spôsoben prevádzkou motorového vozilla
341/2023
1 260,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb Dúhový sen
28. November 2023
Havarijné poistenie Kasko-motorových vozidiel
342/2023
3 155,52 € Union poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb Dúhový sen
28. November 2023
Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle
343/2023
300,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb Dúhový sen
29. November 2023
Zmluva o vykonaní odbornej praxe
050/CSSHOR/2023/Z21
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti Centrum sociálnych služieb Horelica
29. November 2023
Zmluva o vykonaní odbornej praxe
049/CSSHOR/2023/Z20
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti Centrum sociálnych služieb Horelica
29. November 2023
Zmluva o vykonaní odbornej praxe
048/CSSHOR/2023/Z19
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti Centrum sociálnych služieb Horelica
29. November 2023
Poistná zmluva - havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel
Poistná zmluva
763,80 € Union poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb Kežmarok