Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
1563-2022-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra CRIUS s. r. o.
30. November 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb VVN
198/2021/RÚ (15)_D
0,00 € Slovak Telekom a.s. CSS Letokruhy
30. November 2022
Smlouva o poskytnutí licencie a umožnění natáčení
1054/Č/2022
4 000,00 € Slovenské národné divadlo Česká televize
30. November 2022
Nájomná zmluva A5/3
OCU-2022/E1955/S5-MH
40,00 € Kossiová Mária Čifáre
30. November 2022
Zmluva o dielo - Riešenie havarijnej situácie 9 BJ Čifáre
2022112801
13 344,64 € R METAAL,s.r.o. Čifáre
30. November 2022
Nájomná zmluva 273/32221/2022
335/2022
560,00 € Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín Čriepky s.r.o.
30. November 2022
Nájomná zmluva 250/32221/2022
328/2022
5 300,00 € Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín Da Vinci art, s.r.o.
30. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 13 Zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 3 a nasl. Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v spojení
749/UNB/2022
46 800,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Dallmayr Vending & Office k.s.
1. December 2022
Nájomná zmluva 263/32221/2022
341/2022
560,00 € Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín Dana Čerteková
30. November 2022
odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
A 83/2022
0,00 € Obec Batizovce Dana Malá
1. December 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
09120PD00028/22
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Dana Ondrušová
30. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZSsMSHV/159/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Horná Ves 360 Daniel Mego
30. November 2022
Nájomná zmluva
53/2022
0,00 € Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka Daniela Čupová
30. November 2022
Zmluva o nájme bytu č. 157/2022
1163/2022
129,00 € Mesto Poprad Daniela Dribňáková
1. December 2022
Darovacia zmluva
2686/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Daniela Havlíková
30. November 2022
Darovacia zmluva
1627/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Daniela Lacková
1. December 2022
Nájom 3-izbového bytu č. 3, BD č.6
144/2022
2 268,00 € Obec Teplička nad Váhom Daniela Paišová
1. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
183-22-02-3
861,72 € Obec Dunajská Lužná Danubius Fruct s.r.o.
1. December 2022
Darovacia zmluva
2666/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Dargmar Heptnerová
1. December 2022
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Chrenová 51/6
2771/2022
0,00 € Mesto Nitra Darina Kováčová