Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2022
Rámcová dohoda
Z202214366_Z
29 097,00 € MED - ART, spol. s r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
1. December 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZVY-04-2022
0,00 € Askin & Co., spol. s r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
30. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
ZPS-36-2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
30. November 2022
Zmluva International Passport Advantage Agreement
ZPS-31-2022
0,00 € IBM Ireland Product Distribution Limited Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
30. November 2022
Dodatok k zmluve o podnájme nebytových priestorov
118
0,00 € TRIOPERFEKT s.r.o Detský Domov Sereď
1. December 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ20221102
0,00 € Espik Group s.r.o. Diagnostické centrum, Bratislava
1. December 2022
Dodatok k zmluve o dielo.
12/2022
0,00 € Benet Sport s.r.o. Diagnostické centrum, Ružomberok
1. December 2022
Darovacia zmluva
404/2022
5 462,00 € Bratislavské bábkové divadlo Divadelný ústav
1. December 2022
Licenčná zmluva
402/2022
0,00 € Dranga Radovan Divadelný ústav
30. November 2022
Komisionárska zmluva
401/2022
0,00 € Pre súčasnú operu Divadelný ústav
1. December 2022
Licenčná zmluva
403/2022
0,00 € Marčinský Joseph Divadelný ústav
1. December 2022
Kúpna zmluva
405/2022
320,96 € Vojtek Miklós Divadelný ústav
30. November 2022
Licenčná zmluva
399/2022
0,00 € Stančík Igor Divadelný ústav
30. November 2022
Licenčná zmluva
400/2022
0,00 € Hubač Róbert Divadelný ústav
30. November 2022
Zmluva o nájme NRSYS s.r.o.
Zmluva o nájme NRSYS s.r.o.
0,00 € NRSYS s.r.o. Divadlo Andreja Bagara v Nitre
30. November 2022
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 15/2022
Zmluva č. 102/2022/DJPTT
650,00 € Centrum spoločných činností SAV, v.v.i Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
30. November 2022
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. 6500076231
1/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Divadlo Jonáša Záborského
1. December 2022
Kúpna zmluva č. KZ/8/2022
KZ/8/2022
956,41 € INVESTIX GROUP s.r.o. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
30. November 2022
Zmluva č. ZNPk/9/2022 o nájme nebytových priestorov
ZNPk/9/2022
101,62 € NOVAMED, spol. s r.o. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
30. November 2022
Zmluva o umeleckom hosťovaní
12/2022
0,00 € mimoOs o.z. Divadlo Štúdio tanca