Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2804367
135,30 € Marianum Bednáriková Zuzana
7. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
143/2022
0,00 € Obec Vinodol Beňadik Melišek
7. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
144/2022
0,00 € Obec Vinodol Beňadik Melišek
7. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
145/2022
0,00 € Obec Vinodol Beňadik Melišek
7. Október 2022
Zmluva o dodávke vody z obecného vodovodu
37/2022-V
0,00 € Obec Šúrovce Benediková Pavlína
6. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1117/2022/276435511
73,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Benková Barbora
7. Október 2022
Kúpna zmluva č. 31/2022
31/2022
295,80 € Obec Šiba Bernadeta Belláková
7. Október 2022
Prenájom hrobového miesta č. 83 v sekcii I.
087/2022
10,00 € Obec Markušovce Bernadeta Benešová
6. Október 2022
nájom telocvične
518/2022
920,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Bežecký klub "Hraj Na Tie Nohy
6. Október 2022
nájom telocvične
517/2022
580,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Bežecký klub "Hraj Na Tie Nohy
7. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1122/2022/276509105
70,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Bílá Terézia Anna
6. Október 2022
Nájomná zmluva
18/2022
45,00 € Obec Jaklovce BizLink Industry Slovakia spol. s r. o.
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2125958
135,30 € Marianum Blažovský Július Ing.
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116714
135,30 € Marianum Bobrík Marián JUDr.
6. Október 2022
Zmluva o ubytovaní
ŠD000011/2023-ŠD - 107
55,00 € Študentský domov AU Bogdan Shust
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1317944
13,53 € Marianum Bóna Peter Ing.
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1801522
81,18 € Marianum Borguľová Jana Ing.
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1801521
81,18 € Marianum Borguľová Jana Ung.
6. Október 2022
Zmluva o ubytovaní
CP-BA_ZM_CPBA-ON-2022_000672-077
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Bratislava) Boris Kukla
6. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí - nádoba na odpad
Dod č. 1 dňa 03102022
3,50 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Boris Polák