Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
Zmluva o dielo č.47VY2023
19/2022
0,00 € UBYFO - SERVIS, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - DOMINO
9. December 2022
Zmluva o dielo č. 01/2023
20/2022
0,00 € Miroslav Lišťják Centrum sociálnych služieb - DOMINO
9. December 2022
Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy č.Z202214919_Z
Sušička bielizne
0,00 € Benedikt Procházka-PROBE Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
9. December 2022
Zmluva o výpožičke
18/22
2 000,00 € Veronika Brezovská Centrum sociálnych služieb - Jesienka
9. December 2022
Zmluva o dielo
19/22
9 450,00 € Stanislav Novosad Centrum sociálnych služieb - Jesienka
8. December 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73ZSDD000218
24/2022
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
8. December 2022
Kúpna zmluva
Z202214858_Z
16 463,80 € DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb Horelica
9. December 2022
Kúpna zmluva č. Z202214858_Z - osobný automobil
53/2022
16 463,80 € Doprava a služby K & T, s.r.o. Centrum sociálnych služieb Horelica
9. December 2022
Dohoda 22/23/054/142
40/2022-44
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Centrum sociálnych služieb Horný Turiec
9. December 2022
Darovacia zmluva
013/2022/DZ
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb ORAVA
8. December 2022
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 15/2022/CSSRo)
50,00 € Mária Masaryková Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov
8. December 2022
Kúpna zmluva
Z202214763_Z
43 803,60 € BIOPEL, a. s. Centrum sociálnych služieb STUDIENKA
9. December 2022
Rámcová dohoda
37/2022
22 408,86 € Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Centrum sociálnych služieb v Poprade
8. December 2022
Príkazná zmluva
2022/SvÚ_PrZ/005
100,00 € prof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
9. December 2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
A-2022-039
0,00 € Dagmar Lantajová Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i., o. z. Encyklopedický ústav
8. December 2022
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
436/CVTISR/2022
0,00 € Spojená škola sv. Jozefa Centrum vedecko-technických informácií SR
8. December 2022
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
437/CVTISR/2022
0,00 € Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky Centrum vedecko-technických informácií SR
8. December 2022
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
438/CVTISR/2022
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Centrum vedecko-technických informácií SR
8. December 2022
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
439/CVTISR/2022
0,00 € Súkromná stredná odborná škola Centrum vedecko-technických informácií SR
8. December 2022
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
440/CVTISR/2022
0,00 € Stredná odborná škola chovu koní a služieb Centrum vedecko-technických informácií SR