Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Január
2021
Dohoda číslo: 21/11/54E/136
295_Dohoda
0,00 € Ján Mako ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
26.
Január
2021
Dohoda číslo: 21/41/54E/328 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc"- Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/41/54E/328
0,00 € ELDI Europe, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26.
Január
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/02/54E/1864 zo dňa 20.10.2020
Dohoda o ukončení č. 20/02/54E/1864
0,00 € Marek Virgovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
26.
Január
2021
Dohoda č. 21/41/54E/391 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/41/54E/391
0,00 € Martina Slezáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26.
Január
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/41/54E/7343 zo dňa 24.09.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/41/54E/7343 zo dňa 24.09.2020
0,00 € EN8 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/15/54E/19 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/15/54E/19
0,00 € Martin Marček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
26.
Január
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/03/54E/253 zo dňa 20042020
20/03/54E/253
0,00 € NANDU REA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
26.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/07/54E/67
0,00 € Jozef Líška Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
26.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/05/54E/88
0,00 € Zoltán Bugár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
26.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“
21/13/54E/123
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Ivana Suchánková
26.
Január
2021
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č.1 k dohode č. 20/41/54E/2302
0,00 € Hoang Long DOAN podnik zahraničnej osoby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26.
Január
2021
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
20/38/010/14
0,00 € Obec Ďurková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
27.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
21/17/54E/123/2021
0,00 € Dušan Karkuš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
26.
Január
2021
Dohoda číslo: 21/14/54E/166 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc" - Opatrenie č.4(A)
21/14/54E/166 dohoda
0,00 € Thuy Tran Thi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
26.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/03/54E/19 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk
21/03/54E/19
0,00 € ArTUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
26.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
21/17/54E/121/2021
0,00 € Dávid Dráfi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27.
Január
2021
Dodatok č.1/2021 k DOHODE 20/14/54E/2041 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 3B v rámci projektu „Prvá pomoc"
20/14/54E/2041dodatok1/2021
0,00 € JUDITH FLOWER s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
26.
Január
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/37/54E/6109 zo dňa 17.09.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/37/54E/6109
0,00 € Miloš Antolík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26.
Január
2021
Dohoda č. 21/26/56/72
21/26/54e/72
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica COPY SERVICE s.r.o.
26.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/03/54E/62 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
21/03/54E/62
0,00 € Vladimír Hucík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok