Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2021
Kúpna zmluva
Z202119724_Z
Zrušená
18 489,60 € Williman, s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. December 2021
Kúpna zmluva
Z202124474_Z
Zrušená
18 000,00 € WDS Solutions s. r. o. Úrad vlády Slovenskej republiky
17. Máj 2019
Kúpna zmluva
Z201915303_Z - stiahnutá
Zrušená
167,99 € WAY-COPY SK, s.r.o. Plemenárske služby SR, š.p.
28. Apríl 2016
Kúpna zmluva
Z20169695_Z
Zrušená
227,00 € WAY-COPY SK, s.r.o. Obec Pribeta
7. Marec 2016
Kúpna zmluva
Z20164667_Z
Zrušená
4 788,00 € WAY-COPY SK, s.r.o. Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát
15. Január 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z2018272_Z
Zrušená
5 174,00 € Waste transport, a.s. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
14. September 2016
Rámcová dohoda
Z201625355_Z
Zrušená
9 400,00 € WASCO-družstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
31. Október 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201635282_Z
Zrušená
12 990,00 € WASCO-družstvo Technická univerzita vo Zvolene
23. Marec 2018
Rámcová dohoda
Z201812690_Z
Zrušená
11 145,60 € WASCO - družstvo Prešovská univerzita v Prešove
3. Apríl 2017
Kúpna zmluva
Z201714829_Z
Zrušená
9 325,00 € WARGAS s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
17. Marec 2017
Rámcová dohoda
Z201711802_Z
Zrušená
4 834,80 € WARGAS s.r.o. Technické služby mesta Trebišov
27. August 2020
Kúpna zmluva
Z202020585_Z
Zrušená
1 018,80 € WARGAS s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
8. November 2018
Kúpna zmluva
Z201847181_Z
Zrušená
16 500,00 € Waldera s.r.o. Základná škola s materskou školou Lomnička 29
27. November 2020
Kúpna zmluva
Z202030467_Z
Zrušená
55 200,00 € Waldera s.r.o. Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
23. December 2021
Kúpna zmluva
Z202124806_Z
Zrušená
44 400,00 € Waldera s.r.o. Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
19. Marec 2018
Kúpna zmluva
Z201811901_Z
Zrušená
1 267,99 € W.R.V., s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. Júl 2016
Zmluva o dielo
Z201617994_Z
Zrušená
633 480,00 € VZT MONT, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
3. Apríl 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20206593_Z
Zrušená
3 444,00 € VÝTAHY RENOVALIFT, s. r. o. podnik zahraničnej osoby Žilinská univerzita v Žiline
3. Apríl 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20206623_Z
Zrušená
31 800,00 € VÝTAHY RENOVALIFT, s. r. o. podnik zahraničnej osoby Žilinská univerzita v Žiline
18. Apríl 2017
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK078/2017ZO
Zrušená
255,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave DELTA ONLINE spol. s r.o.