Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20204755_Z
Zrušená
8 049,32 € Viliam Turan TURANCAR Štátny inštitút odborného vzdelávania
12. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511020_Z
Zrušená
650,00 € Viliam Štafurik - RENTON Detský domov Žitavce
12. September 2016
Kúpna zmluva
Z201624638_Z
Zrušená
1 940,00 € Viera Szíkorová SANTECH Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
2. Máj 2017
Kúpna zmluva
Z201719581_Z
Zrušená
2 198,00 € Viera Szíkorová SANTECH Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
4. September 2017
Kúpna zmluva
Z201742609_Z
Zrušená
6 000,00 € Viera Szíkorová SANTECH Univerzitná nemocnica Bratislava
9. Apríl 2020
Kúpna zmluva
Z20207197_Z
Zrušená
7 711,50 € Viera Szíkorová SANTECH Univerzitná nemocnica Bratislava
21. Apríl 2016
Kúpna zmluva
Z20169111_Z
Zrušená
500,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Občianske združenie Odyseus
1. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20211179_Z
Zrušená
30 800,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2021
Kúpna zmluva
Z202113366_Z
Zrušená
28 940,64 € VIDRA a spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. November 2022
Kúpna zmluva
Z202213509_Z
Zrušená
12 527,90 € VIDRA a spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. August 2019
Kúpna zmluva
Z201925157_Z
Zrušená
780,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
18. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201732128_Z
Zrušená
3 118,80 € VIDRA a spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
27. Jún 2018
Rámcová dohoda
Z201826372_Z
Zrušená
6 720,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. December 2020
Kúpna zmluva
Z202031889_Z
Zrušená
45 228,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. September 2019
Kúpna zmluva
Z201927608_Z
Zrušená
54 792,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Máj 2016
Kúpna zmluva
Z201612568_Z
Zrušená
4 495,70 € VIDRA a spol. s.r.o. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
24. Október 2017
Kúpna zmluva
Z201754675_Z
Zrušená
6 359,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Občianske združenie Odyseus
11. Júl 2019
Rámcová dohoda
Z201921774_Z
Zrušená
6 802,80 € VIDRA a spol. s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
22. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20212710_Z
Zrušená
2 758,80 € VIDRA a spol. s.r.o. Centrum sociálnych služieb - DEMY
29. Júl 2019
Kúpna zmluva
Z201923288_Z
Zrušená
22 835,38 € VIDRA a spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina