Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2018
Kúpna zmluva
Z201767984_Z
Zrušená
144 850,00 € UNIAGRO, s.r.o. Obec Fričovce
23. Február 2016
Zmluva o dielo
Z20163602_Z
Zrušená
144 106,54 € IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Obec Rovné
22. Február 2016
Zmluva o dielo
Z20163352_Z
Zrušená
144 000,00 € DAG SLOVAKIA, a. s. Obec Cerovo
9. December 2015
Zmluva o dielo
Z201539825_Z
Zrušená
144 000,00 € Sokol trade spol. s r.o. Obec Dobrohošť
18. Február 2016
Zmluva o dielo
Z20163219_Z
Zrušená
143 998,80 € PEhAES, a.s. Obec Dravce
15. December 2017
Kúpna zmluva
Z201767802_Z
Zrušená
143 987,99 € MG - Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
24. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201817682_Z
Zrušená
143 980,00 € AGROSERVIS spol. s r.o. Obec Bohunice
31. Júl 2020
Kúpna zmluva
Z202017519_Z
Zrušená
143 880,00 € SZĽH Infra, s. r. o. Správa telovýchovných zariadeni
22. Apríl 2016
Zmluva o dielo
Z20168503_Z
Zrušená
143 774,75 € OB-BELSTAV, s.r.o. Mesto Nové Zámky
11. Február 2016
Zmluva o dielo
Z20161528_Z
Zrušená
143 760,00 € SOAR, spol. s r.o. Psychiatrická liečebňa Sučany
4. December 2019
Kúpna zmluva
Z201936643_Z
Zrušená
143 398,80 € KONNEX s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201844696_Z
Zrušená
143 000,00 € Eurokomp group s. r. o. SEZO-Spiš, združenie obcí
11. Január 2018
Kúpna zmluva
Z2018141_Z
Zrušená
142 800,00 € Salvena, s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
10. Apríl 2017
Kúpna zmluva
Z201715722_Z
Zrušená
142 032,00 € KARDAX, s. r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. December 2018
Kúpna zmluva
Z201856343_Z
Zrušená
141 895,32 € SITE s.r.o. Obec Šenkvice
21. Marec 2016
Zmluva o dielo
Z20166196_Z
Zrušená
141 601,20 € DAG SLOVAKIA, a. s. Obec Chmeľov
5. Marec 2021
Rámcová dohoda
Z20212883_Z
Zrušená
141 600,00 € CITONOVA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Apríl 2020
Kúpna zmluva
Z20207254_Z
Zrušená
140 700,00 € EXIMA, spol. s r. o. Obec České Brezovo
10. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201731470_Z
Zrušená
140 400,00 € RICOH Slovakia s.r.o. Centrum polygrafických služieb
3. Júl 2019
Kúpna zmluva
Z201921049_Z
Zrušená
139 920,00 € CHIROSAN, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach