Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2019
Kúpna zmluva
Z201916296_Z
Zrušená
117 300,00 € ECOHolding s.r.o. Bardejovský podnik služieb, BAPOS m.p. Bardejov
7. November 2018
Rámcová dohoda
Z201847816_Z
Zrušená
117 200,00 € Bidfood Slovakia s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
4. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z314011L572
Z314011L572
Zrušená
117 060,46 € Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina Sekcia európskych programov
16. Apríl 2021
Rámcová dohoda
Z20216676_Z
Zrušená
117 000,00 € HYDRODYNAMIC, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
9. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201527355_Z
Zrušená
116 760,00 € Kvant spol. s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
15. Marec 2019
Kúpna zmluva
Z20198348_Z
Zrušená
116 400,00 € GEPI s.r.o. Autopulz Lipany s.r.o.
3. Marec 2016
Zmluva o dielo
Z20164208_Z
Zrušená
116 400,00 € DAG SLOVAKIA, a. s. Obec Egreš
21. November 2016
Kúpna zmluva
Z201639425_Z
Zrušená
116 400,00 € Energy Europe, SE SLUŽBA m.p. Stropkov
30. Jún 2021
Kúpna zmluva
Z202113509_Z
Zrušená
116 270,00 € CELEBRITY IT s. r. o. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
16. Jún 2021
Kúpna zmluva
Z20215836_Z
Zrušená
116 000,00 € TT Ice-snow s.r.o. Mesto Dolný Kubín
16. November 2017
Kúpna zmluva
Z201760713_Z
Zrušená
116 000,00 € DC Agency s. r .o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
28. Október 2021
Rámcová dohoda
Z202120647_Z
Zrušená
115 943,40 € CHRIEN, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
27. Júl 2018
Kúpna zmluva
Z201831073_Z
Zrušená
115 500,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Obec Jakubov
26. Máj 2020
Rámcová dohoda
Z202010583_Z
Zrušená
115 440,00 € Linde Gas s. r. o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
5. November 2019
Kúpna zmluva
Z201932543_Z
Zrušená
115 000,00 € ŠTÝL EU s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15. November 2016
Zmluva o dielo
Z201638682_Z
Zrušená
114 999,96 € SMMP, s.r.o. Domov MÁRIE
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
OU07/2023
Zrušená
114 960,00 € AGROTEM MJ s.r.o Obec Pusté Úľany
9. Január 2018
Kúpna zmluva
Z201764865_Z
Zrušená
114 890,00 € AGRATECH s.r.o. Obec Jastrabie nad Topľou
7. September 2018
Kúpna zmluva
Z201837106_Z
Zrušená
114 600,00 € TTP consulting s.r.o. Mesto Sobrance
10. Máj 2017
Softvérová sub-licenčná zmluva
1237
Zrušená
114 000,00 € Ernst & Yung Slovakia, spol. s r.o. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.