Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. November 2019
Kúpna zmluva
Z201932543_Z
Zrušená
115 000,00 € ŠTÝL EU s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15. November 2016
Zmluva o dielo
Z201638682_Z
Zrušená
114 999,96 € SMMP, s.r.o. Domov MÁRIE
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
OU07/2023
Zrušená
114 960,00 € AGROTEM MJ s.r.o Obec Pusté Úľany
9. Január 2018
Kúpna zmluva
Z201764865_Z
Zrušená
114 890,00 € AGRATECH s.r.o. Obec Jastrabie nad Topľou
7. September 2018
Kúpna zmluva
Z201837106_Z
Zrušená
114 600,00 € TTP consulting s.r.o. Mesto Sobrance
10. Máj 2017
Softvérová sub-licenčná zmluva
1237
Zrušená
114 000,00 € Ernst & Yung Slovakia, spol. s r.o. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
31. Január 2022
Kúpna zmluva
Z2022166_Z
Zrušená
114 000,00 € TOMS - SK, s.r.o. GFCH spol. s r.o.
7. Október 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201524550_Z
Zrušená
114 000,00 € Tempus - Trans s. r. o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
12. Január 2017
Rámcová dohoda
Z201649295_Z
Zrušená
113 732,40 € STAVBY Nitra, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Ružinov
15. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511510_Z
Zrušená
113 500,00 € ASOS, s. r. o. Horská záchranná služba
22. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201844238_Z
Zrušená
113 498,00 € X logistics, s.r.o. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
2. Február 2016
Zmluva o dielo
Z20161600_Z
Zrušená
113 121,00 € FISgroup ASSET, spol. s r.o. Obec Hriadky
8. Marec 2016
Zmluva o dielo
Z20164739_Z
Zrušená
112 999,90 € FISgroup ASSET, spol. s r.o. Obec Kučín
24. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201817857_Z
Zrušená
112 969,00 € ŠTÝL - IVANOV s.r.o. Mesto Strážske
21. Marec 2018
Kúpna zmluva
Z201812347_Z
Zrušená
112 600,00 € Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. Technické služby mesta Gelnica
16. Máj 2018
Kúpna zmluva
Z201821272_Z
Zrušená
112 530,00 € Alien technik s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
9. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201814347_Z
Zrušená
112 000,00 € AGRATECH s.r.o. Obec Dlhé Klčovo
15. Apríl 2019
Kúpna zmluva
Z201912077_Z
Zrušená
111 600,00 € PROCAR, a.s. VEPOS, spol. s r.o.
10. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201732171_Z
Zrušená
111 600,00 € MG - Slovakia s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
12. Máj 2021
Rámcová dohoda
Z20218287_Z
Zrušená
111 111,11 € Lindák Rastislav - NILTEX Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja