Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201818062_Z
Zrušená
97 380,00 € Marián Šupa Obec Horné Štitáre
12. September 2017
Rámcová dohoda
Z201744941_Z
Zrušená
97 000,00 € MLYN KAZDA, s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
21. December 2018
Kúpna zmluva
Z201856393_Z
Zrušená
96 990,00 € Marián Šupa Obec Horné Štitáre
21. Jún 2023
Rámcová dohoda
Z20235709_Z
Zrušená
96 651,60 € Mgr. Igor Horínek - ARMOR STORE SK Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
16. November 2020
Kúpna zmluva
Z202029429_Z
Zrušená
96 595,00 € Benedikt Procházka - PROBE Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
8. Február 2016
Zmluva o dielo
Z20162225_Z
Zrušená
96 000,00 € STAV mix, s. r. o. Obec Ploské
23. September 2015
Zmluva o dielo
Z201524532_Z
Zrušená
96 000,00 € Milan Kramár MIKRA Obec Mokrá Lúka
1. Marec 2024
Rámcová dohoda
Z20241160_Z
Zrušená
96 000,00 € Lucia Rošková R-interiér Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20157335_Z
Zrušená
95 998,80 € Quatro Finance s.r.o. K13 - Košické kultúrne centrá
13. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201816173_Z
Zrušená
95 850,00 € GROSSA NOVA s.r.o. Obec Zemplínska Teplica
13. Júl 2020
Rámcová dohoda
Z202015368_Z
Zrušená
95 800,00 € CBC Slovakia s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
6. September 2017
Kúpna zmluva
Z201743186_Z
Zrušená
95 500,00 € Slavko Jurko - JS Agrotechnika Mesto Hanušovce nad Topľou
8. Október 2016
Zmluva o dielo
Z201630373_Z
Zrušená
95 073,60 € IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Obec Mičakovce
10. November 2021
Kúpna zmluva
Z202121149_Z
Zrušená
95 000,00 € MMJ Trade s.r.o. Obec Klokočov
26. Júl 2018
Kúpna zmluva
Z201828733_Z
Zrušená
95 000,00 € Tribiano s. r. o. Obec Fričovce
5. Október 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201841564_Z
Zrušená
95 000,00 € Z + M servis a. s. Mesto Komárno
19. December 2018
Kúpna zmluva
Z201855704_Z
Zrušená
95 000,00 € Marián Šupa Obec Horné Štitáre
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného prostriedku na projekt: Rekonštrukcia Kamjana, n. o.
38/2023
Zrušená
95 000,00 € Miestna akčná skupina LABOREC, o.z. Mesto Medzilaborce
10. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201814519_Z
Zrušená
94 980,00 € AGRATECH s.r.o. Obec Tovarné
12. September 2015
Kúpna zmluva
Z201523345_Z
Zrušená
94 800,00 € ZOLS s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín