Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2019
Kúpna zmluva
Z20199565_Z
Zrušená
228 000,00 € KONNEX s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
3. September 2018
Kúpna zmluva
Z201836354_Z
Zrušená
227 880,00 € HYCA s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času
13904/2017-M_KVSÚ
Zrušená
227 700,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. December 2016
Kúpna zmluva
Z201647460_Z
Zrušená
227 000,00 € Marián Šupa Obec Trakovice
23. September 2015
Zmluva o dielo
Z201524528_Z
Zrušená
226 800,00 € ENERGOCOM PLUS, s.r.o. Obec Tesárske Mlyňany
19. Február 2016
Zmluva o dielo
Z20162898_Z
Zrušená
225 360,00 € SOAR, spol. s r.o. Obec Suché
19. December 2018
Kúpna zmluva
Z201855701_Z
Zrušená
225 000,00 € Marián Šupa Obec Nitrianske Rudno
14. December 2018
Kúpna zmluva
Z201854889_Z
Zrušená
224 400,00 € Marián Šupa Obec Ľubochňa
2. November 2017
Kúpna zmluva
Z201756677_Z
Zrušená
223 500,00 € SPORTIKA GROUP s. r. o. Národné športové centrum
22. Marec 2019
Kúpna zmluva
Z20199594_Z
Zrušená
222 479,99 € AUTOKAROS, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512699_Z
Zrušená
221 955,60 € ULTRAMED s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
15. Júl 2020
Kúpna zmluva
Z202013788_Z
Zrušená
221 400,00 € Dräger Slovensko, s.r.o. Národný onkologický ústav
11. Apríl 2018
Rámcová dohoda
Z201815253_Z
Zrušená
219 353,56 € AXTER CZ s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
30. August 2018
Kúpna zmluva
Z201835932_Z
Zrušená
219 282,00 € UNIAGRO, s.r.o. Obec Kojatice
22. August 2018
Kúpna zmluva
Z201834965_Z
Zrušená
218 880,00 € UNIAGRO, s.r.o. Obec Krížovany
10. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201732295_Z
Zrušená
217 440,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Združenie BIELA ORAVA, pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava
5. September 2018
Kúpna zmluva
Z201836652_Z
Zrušená
217 000,00 € UNIAGRO, s.r.o. Obec Kračúnovce
29. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512695_Z
Zrušená
215 964,00 € ULTRAMED s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
19. August 2022
Rámcová dohoda
Z20226908_Z
Zrušená
215 808,00 € A-Z STAV, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
27. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z20237525_Z
Zrušená
215 800,00 € BSP Truck Servis a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika