Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. August 2015
Zmluva o dielo
Z201520135_Z
Zrušená
2 254,80 € Intersystem EU s.r.o. Mestské lesy v Bratislave
18. August 2015
Zmluva o dielo
Z201520139_Z
Zrušená
5 400,00 € Intersystem EU s.r.o. Mestské lesy v Bratislave
18. August 2015
Zmluva o dielo
Z201520140_Z
Zrušená
3 600,00 € Intersystem EU s.r.o. Mestské lesy v Bratislave
19. August 2015
Kúpna zmluva
Z201519059_Z
Zrušená
36 000,00 € Ing. Daniel Motyčák AGROPOL Správa ciest Košického samosprávneho kraja
19. August 2015
Kúpna zmluva
Z201520382_Z
Zrušená
2 520,00 € Quatro Finance s.r.o. Národné rehabilitačné centrum
19. August 2015
Kúpna zmluva
Z201520426_Z
Zrušená
2 990,00 € OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. MH Invest, s.r.o.
19. August 2015
Kúpna zmluva
Z201520278_Z
Zrušená
258,00 € nanoTECH s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20. August 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201520343_Z
Zrušená
27 000,00 € CARS SERVICE s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
20. August 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201520610_Z
Zrušená
43 406,00 € EQUILIBRIA, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. August 2015
Kúpna zmluva
Z201520689_Z
Zrušená
2 878,00 € Ing. Ladislav Ivanics IL - MED Detská fakultná nemocnica Košice
21. August 2015
ZMLUVA O DIELO č. 02/2015
02/2015
Zrušená
31 415,00 € AZ-MAN,s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
21. August 2015
Zmluva o dielo
Z201520399_Z
Zrušená
159 480,00 € Silring s.r.o. Mesto Turčianske Teplice
21. August 2015
Zmluva o dielo
Z201520515_Z
Zrušená
312 000,00 € Siemens s.r.o. Mesto Trstená
21. August 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201520660_Z
Zrušená
2 760,00 € Quatro Finance s.r.o. Najvyšší súd Slovenskej republiky
22. August 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201521015_Z
Zrušená
49 999,00 € PAXTRAVEL, s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
22. August 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201521024_Z
Zrušená
70 000,00 € SIA - Security Industry Authority s. r. o. Environmentálny fond
24. August 2015
Kúpna zmluva
Z201520973_Z
Zrušená
936,00 € CHEIRÓN Cure s. r. o. Fakultná nemocnica Trenčín
24. August 2015
Kúpna zmluva
Z201521089_Z
Zrušená
339,00 € MIHI.sk, s.r.o. Základná škola Pavla Jozefa Šafárika
24. August 2015
Kúpna zmluva
Z201521077_Z
Zrušená
12 299,00 € PC SEMA, s.r.o. Správa finančnej kontroly Košice
24. August 2015
Zmluva o dielo
Z201521101_Z
Zrušená
83 400,00 € ColosseoEAS, a.s. Mesto Poprad