Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2017
Zmluva o dielo
Z201745038_Z
Zrušená
208 200,00 € RIÁMA-FIRST Kft. COMORRA SERVIS
19. August 2019
Rámcová dohoda
Z201925049_Z
Zrušená
12,10 € Pavlína Opletalová Ekonomická univerzita v Bratislave
19. Jún 2018
Kúpna zmluva
Z201825701_Z
Zrušená
327,04 € ULTRAZVUK, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
6. Apríl 2021
Kúpna zmluva
Z20216157_Z
Zrušená
56 265,00 € MEDESA s.r.o. Nemocnica Poprad, a. s.
1. August 2018
Kúpna zmluva
Z201830231_Z
Zrušená
54 000,00 € MEDESA s.r.o. Národný ústav reumatických chorôb
25. August 2021
Kúpna zmluva
Z202117613_Z
Zrušená
7 999,00 € VWR International s.r.o. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
7. Júl 2021
Kúpna zmluva
Z202114246_Z
Zrušená
2 211,00 € VWR International s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
28. Jún 2018
Kúpna zmluva
Z201827054_Z
Zrušená
9 377,50 € O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
6. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201731945_Z
Zrušená
14 645,00 € O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. Národná transplantačná organizácia
21. Január 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-007-001
IROP-CLLD-R026-512-007-001
Zrušená
21 046,38 € ZOS, ZPS Markétka, n.o. Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
3. Jún 2022
Kúpna zmluva
Z20225089_Z
Zrušená
26 700,00 € LIsyst s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
16. Máj 2022
Kúpna zmluva
Z20224593_Z
Zrušená
3 394,80 € LIsyst s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
13. September 2021
Rámcová dohoda
Z202118305_Z
Zrušená
15 720,00 € LIsyst s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. November 2021
Kúpna zmluva
Z202122067_Z
Zrušená
13 971,60 € LIsyst s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. August 2022
Kúpna zmluva
Z20229137_Z
Zrušená
29 500,00 € Lordhoff s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
28. December 2021
Rámcová dohoda
Z202124447_Z
Zrušená
81 119,23 € Up Déjeuner, s. r. o. Mesto Hlohovec
23. Marec 2022
Rámcová dohoda
Z20222274_Z
Zrušená
60 001,00 € DUOZ SK s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
11. Apríl 2022
Rámcová dohoda
Z20223049_Z
Zrušená
75 000,00 € DUOZ SK s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
1. Júl 2021
Rámcová dohoda
Z202113733_Z
Zrušená
30 000,00 € DUOZ SK s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
3. December 2021
Rámcová dohoda
Z202123390_Z
Zrušená
15 799,99 € DUOZ SK s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody