Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
September
2017
Zmluva o dielo
Z201745038_Z
Zrušená
208 200,00 € RIÁMA-FIRST Kft. COMORRA SERVIS
19.
August
2019
Rámcová dohoda
Z201925049_Z
Zrušená
12,10 € Pavlína Opletalová Ekonomická univerzita v Bratislave
19.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825701_Z
Zrušená
327,04 € ULTRAZVUK, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
6.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216157_Z
Zrušená
56 265,00 € MEDESA s.r.o. Nemocnica Poprad, a. s.
1.
August
2018
Kúpna zmluva
Z201830231_Z
Zrušená
54 000,00 € MEDESA s.r.o. Národný ústav reumatických chorôb
25.
August
2021
Kúpna zmluva
Z202117613_Z
Zrušená
7 999,00 € VWR International s.r.o. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
7.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202114246_Z
Zrušená
2 211,00 € VWR International s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
28.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201827054_Z
Zrušená
9 377,50 € O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
6.
Júl
2017
Kúpna zmluva
Z201731945_Z
Zrušená
14 645,00 € O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. Národná transplantačná organizácia
13.
September
2021
Rámcová dohoda
Z202118305_Z
Zrušená
15 720,00 € LIsyst s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122067_Z
Zrušená
13 971,60 € LIsyst s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1.
Júl
2021
Rámcová dohoda
Z202113733_Z
Zrušená
30 000,00 € DUOZ SK s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
16.
September
2021
Rámcová dohoda
Z202118403_Z
Zrušená
15 400,00 € Eliev .s.r.o. Základná škola Belehradská 21, Košice
15.
November
2021
Rámcová dohoda
Z202121388_Z
Zrušená
45 800,00 € Eliev .s.r.o. Školská kuchyňa a školská jedáleň
2.
November
2021
Rámcová dohoda
Z202121176_Z
Zrušená
26 850,00 € Eliev .s.r.o. Základná škola Košice
27.
Október
2021
Rámcová dohoda
Z202120838_Z
Zrušená
4 800,00 € Eliev .s.r.o. Základná škola
26.
Február
2021
Kúpna zmluva
Z20213340_Z
Zrušená
198,00 € IMONICE INVEST, s.r.o. Obec Dolné Kočkovce
20.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202115495_Z
Zrušená
225,00 € Mário Drahoš Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
14.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202114404_Z
Zrušená
10 999,00 € Marián Hucík - Kika Wood Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118996_Z
Zrušená
17 899,00 € IndustryVision s. r. o. Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie