Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j
18/07/50J/44
Doplnená
13 506,30 € Obec Oreské Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
13.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j
18/07/50J/45
Doplnená
6 753,15 € Správa mestského majetku Gbely spol. sr.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
13.
December
2018
DOHODA č. 18/22/50J/20 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/22/50J/20
Doplnená
5 460,48 € Obec Závažná Poruba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
13.
December
2018
DOHODA č. 18/22/50J/21 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/22/50J/21
Doplnená
2 526,30 € Obec Malé Borové Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
13.
December
2018
Kúpna zmluva
Z201854990_Z
Doplnená
4 164,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
13.
December
2018
Kúpna zmluva
Z201854994_Z
Doplnená
8 580,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
12.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z.s. o službách zamestna
Dohode č.18/27/52A/269
Doplnená
600,24 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
12.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z.s. o službách zamestna
Dohode č.18/27/52A/267
Doplnená
300,12 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
12.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z.s. o službách zamestna
Dohode č.18/27/52A/268
Doplnená
300,12 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
12.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z.s. o službách zamestna
Dohode č.18/27/52A/272
Doplnená
300,12 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
12.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z.s. o službách zamestna
Dohode č.18/27/52A/274
Doplnená
300,12 € Obec Vyhne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
12.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
DOHODA č. 18/19/50J/43
Doplnená
20 598,48 € Mesto Krásno nad Kysucou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
12.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z.s. o službách zamestna
Dohode č.18/27/52A/277
Doplnená
300,12 € Obec Lovčica Trubín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
12.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z.s. o službách zamestna
Dohode č.18/27/52A/280
Doplnená
300,12 € Obec Sklené Teplice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
12.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z.s. o službách zamestna
Dohode č.18/27/52A/283
Doplnená
300,12 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
12.
December
2018
Smlouva pro účastníky s místem podníkání ve Slovenské republice
648/2018
Doplnená
0,00 € SEKK spol. s r.o. Národný ústav detských chorôb
12.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z.s. o službách zamestna
Dohode č.18/27/52A/285
Doplnená
300,12 € Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Viliama Gaňu Kremnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
12.
December
2018
Zmluva o zabezpečení letného pobytu
12/BA/R/2018/1323
Doplnená
0,00 € Gemko - Teko, spol. s r.o. Detský domov Ružomberok
12.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z.s. o službách zamestna
Dohode č.18/27/52A/288
Doplnená
300,12 € Obec Prestavlky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
11.
December
2018
Rámcová zmluva o poskytovaní jazykového vzdelávania
130/2018/OÚ
Doplnená
23 640,00 € Ruth Esther Zorvan Úrad geodézie, kartografie a katastra SR