Zmluve o výpožičke nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle zákona č. 248/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších predpisov

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 Bratislava
IČO:30794323
Dodávateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
IČO:00156621
Názov zmluvy:Zmluve o výpožičke nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle zákona č. 248/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších predpisov
Číslo zmluvy: 201/2014-240/MPRV SR
CRZ ID:#1407075
Posledná zmena:18.06.2014

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 20 000,00 €
Celková čiastka: 20 000,00 €
Vystavil: Pôdohospodárska platobná agentúra Zobrazenia: 1x (za posledných 30 dní)