Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Január
2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
25/2019
939,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Triple centrum, s.r.o.
16.
Január
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 47/2017
9013/0006/19
3 060,00 € Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16.
Január
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-31-010-2019_2019
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR Peter Vajda
16.
Január
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-31-004-2019_2019
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR Michal Solárik
16.
Január
2019
Zmluva o odplate za zriadené vecné bremeno
30201/ZoOzVB-028/2018/Brodno/1514/739-00, 740-00, 782-00/IFI
1,04 € Mária Kapitulíková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Január
2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/001065-352
SE_ZM_SE-OU6-2018-001065-352_2018
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Mikuš Miloslav
16.
Január
2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/001065-278
SE_ZM_SE-OU6-2018-001065-278_2018
480,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Bahno Andrej
16.
Január
2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/001065-403
SE_ZM_SE-OU6-2018-001065-403_2018
200,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Tiňo Richard
16.
Január
2019
DODATOK č. 1 k Dohode č. 18/41/50J/75 zo dňa 28.09.2018 uzavretej v zmysle ust. § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DODATOK č. 1 k Dohode č. 18/41/50J/75 zo dňa 28.09.2018
0,00 € Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí podpory zo zeleného vzdelávacieho fondu
SAŽP SERP/ZVF/2018/22
4 350,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Viva SK
16.
Január
2019
Zmluva o zhotovení audiovizuálneho diela
ZM2019123
137 200,00 € AB FILM s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Január
2019
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI Číslo: PP 49/2018-19
49/2018-19
0,66 € Základná škola, Školská 1, 986 01 Fiľakovo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
16.
Január
2019
Zmluva o dielo číslo 01/01/2019
NI/1-5/2019/SPU
39 478,47 € Technopolis, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
16.
Január
2019
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
9/2019
0,00 € Ing. Peter Švarc, CSc. Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
16.
Január
2019
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
5873618108
10 000,00 € RNDr. Anna Bočkayová Fond na podporu vzdelávania
16.
Január
2019
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola Olympiády v anglickom jazyku pre súťažiacich stredných škôl v územnej pôsobnosti OÚ BA v roku 2019
OU-BA-OS1-2019/018704
280,00 € Spojená škola sv. Františka Assiského Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
16.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2018-002584
178 075,82 € Obec Popudinské Močidľany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
16.
Január
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
3203/6353/2018
288,41 € Šurínová Božena rod. Hrivňáková Slovenská správa ciest, Bratislava
16.
Január
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
3038/6353/2018
423,15 € Mikloš Anton Ing. rod. Mikloš Slovenská správa ciest, Bratislava
16.
Január
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
2296/6353/2018
1 445,86 € Sekáčová Ľudmila rod. Bašistová Slovenská správa ciest, Bratislava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »