Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Marec
2019
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
19/01/060/32
6 651,80 € PaedDr. Daniel Klačko Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
19.
Marec
2019
Zmluva o nájme č. ZM_OT-T-KO Záhor_2008
SITB_DO_T-003-0180-KO Záhor_2019
0,00 € Orange a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
19.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
19/21/50J/12
5 761,71 € Mesto Trstená Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19.
Marec
2019
dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
19/38/060/21
3 325,88 € Jozef Vančo - STOLVAN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
19.
Marec
2019
Dohoda č. 19/17/060/28 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/17/060/28/2019
9 977,70 € Ing. Denisa Lelovicsová - firma Lelovics Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
107/2019/RP
0,00 € „punkt“ Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
19.
Marec
2019
Zabezpečenie usporiadateľskej služby počas slávnostných promócií a ostatných akcií na UK
RD/2019/579/III/RUK/OCOZ
8 000,00 € PROPLUSCO Services spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
19.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
80/2019/RP
0,00 € KOOR, s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
19.
Marec
2019
Zmluva o dielo
3/SL/2019/SM OSM KE
2 308,04 € STRECHY SK, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
19.
Marec
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-31-029-2019_2019
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR Peter Zlatoš
19.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
21/2019
0,00 € PhDr. Marián Sekerák, Ph.D. Encyklopedický ústav, Slovenská akadémia vied
19.
Marec
2019
dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
19/38/060/74
3 325,88 € JAV - Medic s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
19.
Marec
2019
dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
19/38/060/12
3 325,88 € Hilda Vasiliková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
19.
Marec
2019
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00126/2019-PKZP-K40016/19.00 - NDS a.s., k.ú. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II
00126/2019-PKZP-K40016/19.00
60 307,32 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a-.s.
19.
Marec
2019
Mgr. Milan Kováč - reštitúcia - žiadosť o vydanie pozemkov
00470/2019-PRZ -R60029/19.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Anna Kováčová - dedič Mgr. Milan Kováč
19.
Marec
2019
Silvia Liseková - reštitúcia - žiadosť o vydanie pozemkov
00397/2019-PRZ -R60024/19.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Eva Liseková - dedič Silvia Liseková
19.
Marec
2019
Peter Bendik - reštitúcia - žiadosť o vydanie pozemkov
03230/2018-PRZ -R60231/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Peter Bendik
19.
Marec
2019
Veronika Randová - reštitúcia - žiadosť o vydanie pozemku
00227/2019-PRZ -R60015/19.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Veronika Randová
19.
Marec
2019
Natália Bendíková - reštitúcia - žiadosť o vydanie pozemkov
03231/2018-PRZ -R60232/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Natália Bendíková
19.
Marec
2019
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
CRZ č. 1634/2019/LSR
0,00 € SPORT HOTELING, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »