Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
Január
2018
Realizačná zmluva
2182017
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
8.
Január
2018
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
7008NPSL000113 12
0,00 € UNION ZP, a.s. Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
21.
December
2017
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
78NLDC000314 14
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa , a.s Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
24.
November
2017
Kúpna zmluva
2042017 1
0,00 € INMEDIA, spol.s.r.o. Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
20.
November
2017
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
7008NPSL000113 11
0,00 € UNION ZP, a.s. Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
20.
November
2017
Zmluva o dielo
0342017
60 775,87 € MARO, s.r.o. Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
9.
November
2017
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
78NLDC000314 13
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa , a.s Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
4.
Október
2017
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
78NLDC000314 12
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa , a.s Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
2.
Október
2017
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
VšZP dod. č.256
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
22.
September
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie
1542017
20 000,00 € MZ SR Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
6.
September
2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
30882084
0,00 € DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
6.
September
2017
Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
1522017
480,00 € JUDr.Judita Nagyová Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
21.
Júl
2017
Zmluva o poskytovaní odborných služieb
800462006 3
0,00 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
18.
Júl
2017
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
43NPSL000111 25
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
7.
Júl
2017
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
78NLDC000314 11
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa , a.s Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
19.
Jún
2017
Zmluva o preškolení
2102017
0,00 € Stredná zdravotnícka škola -Egészségügyi Középiskola Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
8.
Jún
2017
Kúpna zmluva
Z201726429_Z
95 499,99 € ATONA s.r.o. Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
1.
Jún
2017
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
2017-ZO4937
1 188,00 € EuroTRADING s.r.o Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
18.
Apríl
2017
Zmluva o poskytovaní služby supervízie v oblasti opatrovateľskej služby
2072017
0,00 € Zrkadlenie, o.z Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
6.
Apríl
2017
Zmluva o poskytovaní fiančného príspevku
5983/2016/OSVaZ/35499
285 304,32 € Košický samosprávny kraj Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »