Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
September
2018
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-17-0017
210/2018/UVLF
12 750,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
September
2018
Mandátna zmluva
208/2018/UVLF
59 040,00 € ENTO, spol. s r.o. Košice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
September
2018
Zmluva o vydaní a používaní certifikátu pre autentifikáciu webového sídla
205/2018/UVLF
47,00 € Disig, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
September
2018
Zmluva o vydaní a používaní certifikátu pre autentifikáciu webového sídla
207/2018/UVLF
47,00 € Disig, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu a školenie v rámci krajín programu
203/2018/UVLF
1 475,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Silvia Ondrašovičová, PhD.
20.
September
2018
Zmluva o ubytovaní
172 (521-566) /2018/UVLF
2 799,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
20.
September
2018
Zmluva o vydaní a používaní certifikátu pre autentifikáciu webového sídla
206/2018/UVLF
47,00 € Disig, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
19.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
197/2018/UVLF
3 920,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jesika El Rifiova
19.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
185/2018/UVLF
4 449,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Michaela Junášková
19.
September
2018
Zmluva o ubytovaní
172 (503-520) /2018/UVLF
1 073,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
19.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
201/2018/UVLF
1 710,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Ingrid Mindžáková
18.
September
2018
Dohoda o spolupráci
173/2018/UVLF
0,00 € met labs, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
13.
September
2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
85/2018/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
13.
September
2018
Zmluva o ubytovaní
172 (454-502) /2018/UVLF
2 997,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
13.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
179/2018/UVLF
3 948,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Mária Makúchová
13.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
178/2018/UVLF
3 948,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ivana Katreniaková
13.
September
2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
84/2018/UVLF-IKT
9,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
13.
September
2018
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
86/2018/UVLF-IKT
73,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
13.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
182/2018/UVLF
3 948,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Kristína Jurošová
13.
September
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
83/2018/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »