Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01684
TT01684
1 500,00 € Roľnícke družstvo Cerová Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Jún
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
1.-CPP-046/2015
0,00 € Šatánek Matej Mgr. Centrum právnej pomoci
21.
Máj
2015
Dohoda o skončení dohody o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
Dohoda o skončení dohody č.15/08/51A2/5/TT
0,00 € Natala Trnava, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
3.
Jún
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
1.-CPP-044/2015
0,00 € Fiřtová Anna JUDr. Centrum právnej pomoci
30.
Jún
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
36.-CPP-056/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
14.
Júl
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprV/1226/2015
43,60 € JUDr. Pavol Naď Krajský súd v Košiciach
5.
August
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely
45.-CPP-067/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
26.
August
2015
Dohoda o skončení Kúpnej zmluvy č.Z201518539_Z
Z2015185309
0,00 € COPY PRINT BRATISLAVA ,s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
9.
Január
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
7.-CPP-2015-004
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
23.
Marec
2015
Zmluva o dodávkach liekov a liečiv
ÚVTOS a ÚVV 20-36/32-2015
0,00 € Lekáreň Viktória, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
11.
Február
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
17.-CPP-019-2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
11.
Február
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
18.-CPP-020/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
7.
Január
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
5.-CPP-002
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
21.
Apríl
2015
Zmluva na rozšírenie VCS systému ADACEL pre MaxSim systém
PRAV/54/2015
147 840,00 € Adacel Inc. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
22.
Apríl
2015
Dohoda č. 15/08/59/2 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
15/08/59/2/TT
0,00 € Zdenko Polák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
6.
Máj
2015
D O H O D A č.22/§50/2015 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50
22/§50/2015/2015
0,00 € Pannon Guard Security International, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
6.
Máj
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
32.-CPP-039/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
5.
Apríl
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena
30603/ZoVB-005/2015/Detva/SO 515-00/1519/GEOD
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6.
Apríl
2016
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/465/2016
35,12 € Ladislav Duditš, JUDr. Krajský súd v Košiciach
31.
Marec
2016
DOHODA č.16/17/054/ 60 – CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a)
16/17/054/ 60 – CzKN/2016
5 667,12 € OTS Nové Zámky, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky