Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Január
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
1991/6353/2018
150,44 € Gáborová Helena rod. Kravcová Slovenská správa ciest, Bratislava
16.
Január
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
2802/6353/2018
725,14 € Demko Anton Ing. rod. Demko Slovenská správa ciest, Bratislava
16.
Január
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
2357/6353/2018
245,62 € Pagurko Marián Slovenská správa ciest, Bratislava
16.
Január
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
2324/6353/2018
123,03 € Petijová Marta rod. Petijová Slovenská správa ciest, Bratislava
16.
Január
2019
Zmluva o odplate za zriadené vecné bremeno
30201/ZoOzVB-020/2018/Brodno/1514/739-00, 740-00, 782-00/IFI
0,47 € Vlasta Horvátová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Január
2019
Rámcová kúpna zmluva č. 6/2019
CRZ č. 281/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik KOLBACH, s.r.o.
16.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2/2019
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
16.
Január
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
8/2019
50,00 € Katarína Fúrová Divadelný ústav
16.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí pomoci v podobe zabezpečenia účasti na medzinárodnom odbornom podujatí v zahraničí
920/2018/SP-R
0,00 € POHAN s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
16.
Január
2019
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI Číslo: PP 21/2018-19
21/2018-19
0,66 € Stredná obdorná škola pedagogická, Komenského 12, 984 18 Lučenec Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
16.
Január
2019
Dodatok k poistnej zmluve číslo 700697394
z_007_2019
104,72 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Centrum pre deti a rodiny Slovenské nové Mesto
16.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHL-LM-49-2/2019
16,84 € MVDr. Tomáš MOLČÁNYI Ministerstvo obrany
16.
Január
2019
kúpna zmluva č. 2/2019
2/2019
200,00 € Ján CHUDOBA a manželka Bc. Anna Mária CHUDOBOVÁ SR - Okresný úrad Žilina
16.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
AOS-36-1-2019
20,36 € Ing. Miroslav Žentek Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
16.
Január
2019
Kolektívna zmluva 2019
Kolektívna zmluva 2019
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice
16.
Január
2019
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
5890718124
15 000,00 € Mgr. Viera Pitoráková Fond na podporu vzdelávania
16.
Január
2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
17/2019
3 049,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
16.
Január
2019
Dodatok č. 829/CC/17-D6 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
Dodatok č. 829/CC/17-D6 k Zmluve o úvere č.829/CC/17
47 423 656,40 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
16.
Január
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A12939505
SITB_D_OT-11423305A12939505_2018
8,10 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
16.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A12939505
SITB_ZM_OT-A12939505_2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »