Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Marec
2019
D o h o d a o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n
19/03/060/44
3 325,88 € Mgr.art. Zuzana Kočnerová - GLASS IN Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
19.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1048024
130,00 € Vráblová Timotea Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1048133
1 000,00 € Mirza Omar Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1047703
120,00 € Šiller Ivan Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Marec
2019
D o h o d a o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíc
19/03/060/55
6 651,76 € MARLOTKA s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
19.
Marec
2019
Zmluva o dodaní služieb
1636/2019/LSR
0,00 € Krompach, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
19.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1046467
350,00 € Bartošová Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1046465
350,00 € Lavrík Silvester Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Marec
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-31-033-2019_2019
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR Anton Cebák
19.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1046896
1 100,00 € Féder Roman Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Marec
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
19/31/051/13
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
19.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa č. 3/24100193/2019
CRZ č. 1655/2019/LSR
0,00 € Ing. Martin Schneider LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa č. 2/24100193/2019
CRZ č. 1654/2019/LSR
0,00 € Ondrej Režo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa č. 2/24100377/2019
CRZ č. 1708/2019/LSR
0,00 € Oleg Nagy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19.
Marec
2019
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 19/44/060/91
2 128,56 € Obec Margecany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1047906
25,00 € Kondor Ján Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Marec
2019
Dohoda o vlastníckom práve
30201/DoVP-062/2018/Važec/0068/GEOD
0,00 € Zdenka Evinicová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Marec
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
prISTAR-29-84/2019
36,80 € Bc. Amália HRABOVSKÁ Ministerstvo obrany
19.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
19/21/50J/14
5 061,87 € Obec Novoť prevádzka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »