Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2019
Sponzorská zmluva
C 6/2019
360,00 € WESPA,s.r.o. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
23.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
23.mopr-85-8/2019-S4
63,24 € Milan ŠEBEŠ Ministerstvo obrany
23.
Január
2019
DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/10/50J/1
0,00 € Obec Chvojnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23.
Január
2019
Zmluva o úvere
404/761/2018
236 720,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Štúrovo, F. Rákócziho 1780/35, 37, 39, 41, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov Štátny fond rozvoja bývania
23.
Január
2019
Zmluva o nájme (vonkajšia plocha)
17/2019/AXNV
0,00 € Róbert líška agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
23.
Január
2019
Čiastková kúpna zmluva
ZKZ-01-2019
0,00 € Artspect spol. s r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
23.
Január
2019
Komisionárska zmluva
32/2019
0,00 € Bábkové divadlo na Rázcestí Divadelný ústav
23.
Január
2019
Zmluva o dodaní služieb
525/2019/LSR
73 695,49 € Bc.Štefan Kovaľ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
23.
Január
2019
Zmluva o daní služieb
526/2019/LSR
16 697,25 € MARTDEM, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
23.
Január
2019
Zmluva o ubytovaní
201901310024/1
193,22 € Martinská teplárenská, a.s. Lýdia Škrabaková
23.
Január
2019
Zmluva o ubytovaní
201901310024/2
161,13 € Martinská teplárenská, a.s. Srník Róbert
23.
Január
2019
Zmluva o ubytovaní
201901310024/5
180,41 € Martinská teplárenská, a.s. Mendelová Darina
23.
Január
2019
Zmluva o podpore a stabilizácii ŠŠ
5/9/19
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš Univezita Komenského v Bratislave
23.
Január
2019
Darovacia zmluva
71/Č/2019
10 500,00 € SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. Slovenské národné divadlo
23.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-TT_ZM_CPTT-OMP-2019-002603-007_2019
43 000,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bc. Marko Rigo
23.
Január
2019
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z1232/2019-2
75,00 € Mgr. art. Martin Šenc Slovenská národná galéria
23.
Január
2019
Z M L U V A č. 16/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
14/2019/ŠVPS/RNM/162019
0,00 € MVDr. Peter Ševčík Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nové Mesto nad Váhom
23.
Január
2019
Zmluva n a organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola súťaže žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v Matematickej olympiáde , kategórií Z5 a Z9 v okrese Skalica
OU-TT-OSI-2019/006214
382,00 € Špeciálna základná škola Okresný úrad Trnava, Odbor školstva
23.
Január
2019
Zmluva n a organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku pre žiakov SŠ, ZŠ a osemročné gymnáziá pre okresy Skalica a Senica
OU-TT-OSI-2019/005551
543,00 € Špeciálna základná škola Okresný úrad Trnava, Odbor školstva
23.
Január
2019
Zmluva o dodaní služieb
527/2019/LSR
44 749,32 € LESOVIA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »