Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu"
19/18/054/1
13 709,28 € PROJA architecture, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí podpory v podobe zabezpečenia účasti na startup podujatí v zahraničí
16/2019/OPS
0,00 € ZJCT4 Technologies s. r. o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
23.
Január
2019
Kúpna zmluva č.15/I.Q.2019/OZ Čadca
CRZ 517/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čadca AMNESIA, s.r.o.
23.
Január
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
USVRK_ZM_ USVRK-OIP-2019/000645-057_2019
80,00 € PhDr. Mária Solčanská Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
23.
Január
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
USVRK_ZM_ USVRK-OIP-2019/000645-056_2019
200,00 € Mgr. Miroslava Chromá Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
23.
Január
2019
Zmluva o nájme " Náhradnej výcvikovej plochy" č. 3/EU/A/2019
Zmluva č. 3/EU/A/2019
0,00 € Závodisko, š. p. Autoškola Fortunka
23.
Január
2019
Zmluva o vytvorení diela: preklad prednášky "Priebeh oslobodzovania Slovenska (september 1944 - máj 1945)
VHÚ-43-2/2019
130,00 € Mgr. Martina Šumichrastová Vojenský historický ústav
23.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
vkPO-155-17/2019-NVD
19,24 € Peter KRÍŽ Ministerstvo obrany
23.
Január
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zdravotníckej techniky zo dňa 14.02.2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zdravotníckej techniky zo dňa 14.02.2017
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Cor-azone, s.r.o., Kardiologická ambulancia
23.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast č. 14/2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast č. 14/2018
0,00 € SPRINGSAN, s.r.o. - MUDr. Marián Patrik Nemocnica Poprad, a.s.
23.
Január
2019
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/517 - 2019
0,00 € Denis Turac NŠC
23.
Január
2019
Zmluva o nájme " Náhradnej výcvikovej plochy" č. 25/EU/A/2019
Zmluva č. 25/EU/A/2019
0,00 € Závodisko, š. p. Autoškola Zeman
23.
Január
2019
Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/ZoNZVB557/2018/SO-648-00/Bánová/166/SI
26,34 € Magdaléna Vršanská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-947/2018/Bánová/166/SI
3,53 € Daniela Rakúsová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2019
licenčná zmluva na vydanie diela
Zmluva_HF_2_2019
0,00 € Ján Hajnal Hudobný fond
23.
Január
2019
Dohoda o cene-tranz.
0000407061
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
23.
Január
2019
Nájomná zmluva k Zmluve o nájme veci s dojednaným právom kúpy
01/39/2018
3 340,06 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Záchranná služba Košice
23.
Január
2019
Nájomná zmluva k Zmluve o nájme veci s dojednaným právom kúpy
03/39/2018
3 340,06 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Záchranná služba Košice
23.
Január
2019
POZ
111/2019-6
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SLOVRAEL, s.r.o.
23.
Január
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Veľké Košecké Podhradie, LV č. 1434, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou "Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka"
43/2019-PN
13,34 € Vladimír Hudec SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »