Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Február
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov a Zmluva o nájme parkovacích miest
CPBA-ON-1-005/2019-NJ
0,00 € Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. Ministerstvo vnútra SR (CP Bratislava)
18.
Február
2019
ERAZMUS+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, Zmluva číslo: 2018-1-SK01-KA103-045846, VÝUČBA -74.
ERAZMUS+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, Zmluva číslo: 2018-1-SK01-KA103-045846, VÝUČBA -74.
600,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
18.
Február
2019
Kúpna zmluva č. 6/1/I.Q.2019
1202-2019-LSR
6 600,00 € Innergy s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
18.
Február
2019
Dohoda o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
19/21/52A/18
319,26 € Obec Novoť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18.
Február
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZaZoVB-211/2013/Rozhanovce/029/Geoplán_dodatok č.1
230,84 € Viktor Gazdačko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18.
Február
2019
Dohoda o vlastníckom práve
30201/DoVP-202/2018/Važec/0068/GEOD
0,00 € Dana Mikulášová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18.
Február
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071T161 zo dňa 11. februára 2019
75/2019
14 250,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Obec Majcichov
18.
Február
2019
Dohoda č. 19/12/060/76 o o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3
19/12/060/76
6 651,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Jana Obertová
18.
Február
2019
Dohoda č. 19/02/060/7 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti znení neskorších predpisov
19/02/060/7
4 157,32 € Nadežda Komorníková - JAS Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
18.
Február
2019
Dohoda č. 19/09/060/42 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
Dohoda č. 19/09/060/42
6 651,80 € Jana Kamencayová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
18.
Február
2019
Dohoda č.19/41/056/1 o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
Dohoda č.19/41/056/1
0,00 € RBF s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18.
Február
2019
930 39 Čenkovce, Maslovce 674
1201-2019-LSR
1 800,00 € AKÁC-FA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
18.
Február
2019
Zmluva č. 8/2019/FPEDAS
Zmluva č. 8/2019/FPEDAS
80,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
18.
Február
2019
Dohoda č. 19/12/060/79 o o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3
19/12/060/79
3 325,90 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Štefan Vrtiel
18.
Február
2019
Dodatok č. 1 k Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MPRV-2017-2337/9588-10
Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu č. MPRV-2017-2337/9588-10
0,00 € Masarykova univerzita Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18.
Február
2019
Kúpna zmluva č. 1046/2019/LSR
CRZ 1046/2019/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance Smart wood Czech, s.r.o.
18.
Február
2019
Zmluva o poskytnutí NFP
IROP-Z-302011Q769
372 037,75 € Obec Viničné Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18.
Február
2019
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
7/2019/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
18.
Február
2019
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny projekt
CRZč.1185/2019/LSR
0,00 € Žilinský samosprávny kraj LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
18.
Február
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
74/2019
150,00 € Mgr. Andrej Šuba, PhD. Hudobné centrum
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »