Zmluva o poskytovaní právnych služieb uzatvorená podľa zákona č.586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, Bratislava, 81330
IČO:00164381
Dodávateľ:MAPLE & FISH s. r. o.
Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO:36718432
Názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní právnych služieb uzatvorená podľa zákona č.586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
Číslo zmluvy:0558/2018
CRZ ID:#3501664
Posledná zmena:13.06.2018

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 133 584,00 €
Celková čiastka: 133 584,00 €
Vystavil: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zobrazenia: 2x (za posledných 30 dní)