Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku


Dátum účinnosti:13.03.2012
Dátum platnosti do:31.10.2013
Suma na zmluve:0 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:42/2010/OPZ – Z2811022001201 Dodatok 2 - DZ281102200120102
Objednávateľ:Ministerstvo zdravotníctva SR
Dodávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Názov dodatku:Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zobrazenia: 4x