DOHODA číslo 17/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:DODATOK č. 1
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Brezno
Dodávateľ:Obec Podbrezová
Názov dodatku:DOHODA číslo 17/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Zobrazenia: 3x