Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: 06/2017
 • Rezort: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
 • Objednávateľ: Mgr. Matúš Šutaj Eštok
 • Dodávateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  Štefániková 15, 811 05 Bratislava
 • IČO: 50349287
 • Názov zmluvy: Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
 • ID zmluvy: 2778001
 • Poznámka: Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu trvania štátnozamestnaneckého alebo pracovnoprávneho pomeru zamestnanca s ÚPPVII SR. Zamestnávateľ i zamestnanec môžu túto dohodu vypovedať, a to i bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden týždeň a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej strane.

Dátum

 • Dátum zverejnenia: 19.01.2017
 • Dátum uzavretia: 19.12.2016
 • Dátum účinnosti: 20.01.2017
 • Dátum platnosti do: neuvedený

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Návrat späť
Vystavil: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky