Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

"JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 07/03a/2024
1402024
6 340,00 € LIFT SERVIS Levice s.r.o. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
28. Marec 2024
Darovacia zmluva
139/2024
605,00 € MSM VZP s.r.o. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
27. Február 2024
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
138
6 294,64 € Lekáreň PHARMAPULS, s.r.o. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
21. Február 2024
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
136
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
21. Február 2024
Dodatok č. 3 ku Rámcovej kúpnej zmluve č. 009/2019/LV-48
137
1,92 € Zberné suroviny Žilina, a.s. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
20. Február 2024
Darovacia zmluva
135
30,00 € Soňa Ukropcová "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
19. Február 2024
darovacia zmluva
133
100,00 € Magdalena Schwarczova "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
19. Február 2024
Dohoda o zmene licenčnej zmluvy
134
4 176,00 € LET.IS SYSTEM, s.r.o. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
16. Február 2024
Kolektívna zmluva na rok 2023
132
0,00 € Základná odborová organizácia "JESEŇ ŽIVOTA" Spojený DD a DSS Levice "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí vecného daru č. 2/2024
130
635,30 € Daniel Slabej - DANER "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
6. Február 2024
Darovacia zmluva
131
60,00 € Martin Orolín "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
30. Január 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení odpadového hospodárstva č. 11029875
128
0,00 € Waste transport, a.s. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
30. Január 2024
Rámcová dohoda
129
69 898,82 € Torbia s.r.o. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
24. Január 2024
Darovacia zmluva
127
1 000,00 € PowerLog s.r.o. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
23. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
114
19,80 € MAGNA ENERGIA a.s. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
6. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovedností za odchýlku
121
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
13. December 2023
Darovacia zmluva
125
500,00 € anonymný darca "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
13. December 2023
Darovacia zmluva
126
4 575,00 € Koľko Lásky o.z. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
8. December 2023
Darovacia zmluva
123
500,00 € IMS GROUP s.r.o. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
8. December 2023
Darovacia zmluva
124
200,00 € Forroóvá Mária "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice