Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Družstevná pri Hornáde

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2023
ZMLUVA o prenájme informačných a reklamných tabúľ č. KE16/2023
KE16/2023
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde MASLEN s.r.o.
29. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci N20230522024
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IMPLEA) Obec Družstevná pri Hornáde
29. Máj 2023
Poistná zmluva číslo: 9127004331 Dodatok č. 4
9127004331 Dodatok č. 4
5 304,81 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Družstevná pri Hornáde
23. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 9/2023 Malá Vieska
9/2023 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Ján Kaleja
19. Máj 2023
MANDÁTNA ZMLUVA
Mandátna zmluva
15 990,00 € Ing. Pavol Oravec Obec Družstevná pri Hornáde
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 8/2023 Malá Vieska
8/2023 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Jana Vlčková
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 7/2023 Malá Vieska
7/2023 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Róbert Danko
26. Apríl 2023
DOHODA Číslo 23/41/054/415 - § 54 "Podpora udržiavania pracovných návykov"
23/41/054/415
Doplnená
923,94 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Družstevná pri Hornáde
26. Apríl 2023
Dohoda číslo 23/41/054/909 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
23/41/054/909
Doplnená
2 053,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Družstevná pri Hornáde
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 7)
159/2016-7 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Aurélia Múdra
11. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 5/2023 Malá Vieska
5/2023 Malá Vieska
0,00 € Terézia Orosová Obec Družstevná pri Hornáde
11. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 6/2023 Malá Vieska
6/2023 Malá Vieska
0,00 € Cyril Šedo Obec Družstevná pri Hornáde
6. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
28/2017-2
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Marek Kuruc
6. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu
28/2017-8
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Stanislav Kenteš
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 4)
28/2017-3
126,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Anna Bozogaňová
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 7)
159/2016-5 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Vladimír Halász
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 3)
7/2021 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Mariana Králiková
23. Marec 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
383/2015-5
253,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Sabolová Adriána
23. Marec 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
270,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Uličný Pavol
23. Marec 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
310,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Mgr. Katarína Smolková