Centrálny register zmlúv

Obec Družstevná pri Hornáde

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo "Zelená obec - Družstevná pri Hornáde"
514 304,84 € EKOSTAV a.s. Obec Družstevná pri Hornáde
27. Január 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo - Vybudovanie zberného dvora v obci Družstevná pri Hornáde
261 088,48 € SERVIS DpH, s.r.o., r.s.p. Obec Družstevná pri Hornáde
28. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302071CQC8-76-98 zo dňa 26.03.2023
748/2023
175 148,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Družstevná pri Hornáde
14. Február 2023
Zmluva o dielo č. 20230203
20230203
Doplnená
167 955,72 € NOVICOM s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
15. Jún 2022
Zmluva o úvere č. 538/CC/22
538/CC/22
100 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. SERVIS DpH, s.r.o., r.s.p
19. Máj 2023
MANDÁTNA ZMLUVA
Mandátna zmluva
15 990,00 € Ing. Pavol Oravec Obec Družstevná pri Hornáde
12. September 2022
Kúpna zmluva č. 5
5
12 816,00 € AGRATECH s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
12. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
12 480,00 € MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
28. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
12 480,00 € MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služieb externého manažmentu
Zmluva o poskytnutí služieb externého mamažmentu
12 000,00 € Ultima Ratio, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
12. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
9 840,00 € MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
27. Február 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
332/2023
7 200,00 € ML - audit, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
10. November 2022
Poistná zmluva číslo: 9127004331 Dodatok č. 3
9127004331 Dodatok č. 3
5 183,81 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Družstevná pri Hornáde
4. Október 2022
Poistná zmluva číslo: 9127004331, Dodatok č. 2
9127004331
5 130,84 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Družstevná pri Hornáde
11. November 2022
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
Zmluva o dielo
3 720,00 € MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
26. Apríl 2023
Dohoda číslo 23/41/054/909 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
23/41/054/909
2 053,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Družstevná pri Hornáde
14. Február 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 2408851198
2408851198
1 325,26 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Družstevná pri Hornáde
20. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku Centra voľného času
3438/2022
1 254,00 € Obec Kostoľany nad Hornádom Obec Družstevná pri Hornáde
26. Apríl 2023
DOHODA Číslo 23/41/054/415 - § 54 "Podpora udržiavania pracovných návykov"
23/41/054/415
Doplnená
923,94 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Družstevná pri Hornáde
23. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 6)
159/2016-8
360,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Jarmila Novotná