Centrálny register zmlúv

Obec Družstevná pri Hornáde

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo "Zelená obec - Družstevná pri Hornáde"
Doplnená
514 304,84 € EKOSTAV a.s. Obec Družstevná pri Hornáde
2. November 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/74/392
452 523,59 € Obec Družstevná pri Hornáde Ministerstvo životného prostredia SR
27. Január 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo - Vybudovanie zberného dvora v obci Družstevná pri Hornáde
Doplnená
277 325,65 € SERVIS DpH, s.r.o., r.s.p. Obec Družstevná pri Hornáde
28. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302071CQC8-76-98 zo dňa 26.03.2023
748/2023
Doplnená
134 848,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Družstevná pri Hornáde
14. Február 2023
Zmluva o dielo č. 20230203
20230203
Doplnená
167 955,72 € NOVICOM s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
15. Jún 2022
Zmluva o úvere č. 538/CC/22
538/CC/22
100 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. SERVIS DpH, s.r.o., r.s.p
8. August 2023
Zmluva o dielo č. 3175/2023 na zhotovenie projektovej dokumentácie
3175/2023
69 696,00 € ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby Obec Družstevná pri Hornáde
24. August 2023
Zmluva o dielo č. 3176/2023 na zhotovenie projektovej dokumentácie
3176/2023
65 152,80 € ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby Obec Družstevná pri Hornáde
29. Január 2024
Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia pre stavbu: Polyfunkčné centrum obce Družstevná pri Hornáde
Zmluva o dielo
34 900,00 € Ing. Gabriel Maczko Obec Družstevná pri Hornáde
23. August 2023
Projektová dokumentácia na obnovu a modernizáciu existujúcich priestorov a vybraných technologických vybavení budovy ZŠ
Zmluva o dielo - Obnova a modernizácia existujúcich priestorov a vybraných technologických vybavení budovy ZŠ
17 400,00 € Ing. Gabriel Maczko Obec Družstevná pri Hornáde
19. Máj 2023
MANDÁTNA ZMLUVA
Mandátna zmluva
15 990,00 € Ing. Pavol Oravec Obec Družstevná pri Hornáde
12. September 2022
Kúpna zmluva č. 5
5
12 816,00 € AGRATECH s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
12. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
12 480,00 € MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
28. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
12 480,00 € MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služieb externého manažmentu
Zmluva o poskytnutí služieb externého mamažmentu
12 000,00 € Ultima Ratio, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
4. Júl 2023
Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o spolupráci č. 1063/2021 zo dňa 23.11.2021
Dodatok č. 2/2023
9 979,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Družstevná pri Hornáde
12. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
9 840,00 € MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
27. Február 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
332/2023
7 200,00 € ML - audit, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
29. Máj 2023
Poistná zmluva číslo: 9127004331 Dodatok č. 4
9127004331 Dodatok č. 4
5 304,81 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Družstevná pri Hornáde
23. August 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
5 300,00 € Ing. Gabriel Maczko Obec Družstevná pri Hornáde