Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Porúbka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. 10829/2023
10829/2023
0,00 € NASES Obec Porúbka
14. August 2023
Darovacie zmluva č. 5403/2023
Darovacie zmluva č. 5403/2023
40,00 € Pierott, n.o. Obec Porúbka
16. Jún 2023
Zmluva o audite konsolidovanej uzávierky
34/2023
0,00 € Ing. Marta Nachtamnnová Obec Porúbka
16. Jún 2023
Zmluva o audite ročnej uzávierky
35/2023
0,00 € Ing. Marta Nachtamnnová Obec Porúbka
23. Máj 2023
Darovacie zmluva č. 3046/2023
Darovacie zmluva č. 3046/2023
0,00 € Pierott, n.o. Obec Porúbka
3. Máj 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
0,00 € Hudobná skupina Xcord Obec Porúbka
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 323 0742
323 0742
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Porúbka
26. Apríl 2023
Nájomná zmluva
1/2023
0,00 € AMAK s.r.o. Obec Porúbka
11. Apríl 2023
Poistná zmluva
2408951920
0,00 € Generali Poisťovňa a.s. Obec Porúbka
23. Február 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
0,00 € Štatistický úrad SR Obec Porúbka
20. Január 2023
Nájomná zmluva
2/2023
0,00 € Ľubomíra Geľatičová Obec Porúbka
11. Január 2023
Nájomná zmluva
1/2023
0,00 € Bibiána Englerová Obec Porúbka
16. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0474
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Porúbka
22. November 2022
Darovacia zmluva
6252/2022
0,00 € Pierott, n.o. Obec Porúbka
10. November 2022
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 067/2023
O 067/2023
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o Obec Porúbka
17. Október 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam č. 1/2022
1/2022
200,00 € Richard Miňo Obec Porúbka
11. Október 2022
Zmluva o dielo č. 1/2022
1/2022
200,00 € Sobrančan, o.z. Obec Porúbka
1. August 2022
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy
77/010/22
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Porúbka
6. Júl 2022
Darovacia zmluva
3470/2022
0,00 € Obec Porúbka Pierott, n.o., Prešov
29. Máj 2022
Výkon štatutárneho auditu na rok 2022
3-2022
480,00 € Ing. Marta Nachtmannová Obec Porúbka