Centrálny register zmlúv

Obec Porúbka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2024
Zmluva č. 324 0749
Zmluva č. 324 0749
3 000,00 € DPO SR Obec Porúbka
29. Máj 2022
Výkon štatutárneho auditu na rok 2022
3-2022
480,00 € Ing. Marta Nachtmannová Obec Porúbka
29. Máj 2022
Výkon štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky na rok 2022
4-2022
480,00 € Ing. Marta Nachtmannová Obec Porúbka
14. Október 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o podpore webstránky
Dodatok č. 2 k zmluve o podpore webstránky
395,00 € Peter Streňo-TVP Obec Porúbka
11. Október 2022
Zmluva o dielo č. 1/2022
1/2022
200,00 € Sobrančan, o.z. Obec Porúbka
17. Október 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam č. 1/2022
1/2022
200,00 € Richard Miňo Obec Porúbka
18. Marec 2024
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
50,00 € Anna Dunajová Obec Porúbka
14. August 2023
Darovacie zmluva č. 5403/2023
Darovacie zmluva č. 5403/2023
40,00 € Pierott, n.o. Obec Porúbka
27. Marec 2024
Darovacie zmluva č. 2357 2024
Darovacie Zmluva
40,00 € Pierott s.r.o. Obec Porúbka
21. Apríl 2022
Darovacia zmluva
2144/2022
20,00 € Pierott, n.o. Obec Porúbka
13. Apríl 2022
Oprava miestnych komunikácií v obci Porúbka
103/2022
0,00 € css-stav, s.r.o. Obec Porúbka
6. Júl 2022
Darovacia zmluva
3470/2022
0,00 € Obec Porúbka Pierott, n.o., Prešov
1. August 2022
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy
77/010/22
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Porúbka
10. November 2022
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 067/2023
O 067/2023
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o Obec Porúbka
22. November 2022
Darovacia zmluva
6252/2022
0,00 € Pierott, n.o. Obec Porúbka
16. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0474
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Porúbka
11. Január 2023
Nájomná zmluva
1/2023
0,00 € Bibiána Englerová Obec Porúbka
20. Január 2023
Nájomná zmluva
2/2023
0,00 € Ľubomíra Geľatičová Obec Porúbka
23. Február 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
0,00 € Štatistický úrad SR Obec Porúbka
11. Apríl 2023
Poistná zmluva
2408951920
0,00 € Generali Poisťovňa a.s. Obec Porúbka