Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Vyšné Nemecké

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/333
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Vyšné Nemecké
22. Marec 2024
Úrazové poistenie Oblasť 30000
Návrh 9140082892
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s. Obec Vyšné Nemecké
21. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
24/42/054/115
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Vyšné Nemecké
8. Marec 2024
Zmluva o výpožičke podperných bodov NN vedenia
0268/VSD/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Vyšné Nemecké
26. Január 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej podľa § 20a Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov zo dňa 31.12.2015
Dodatok č. 2
0,00 € Mesto Sobrance Obec Vyšné Nemecké
19. Január 2024
Dodatok k Zmluve o vykonaní zmien údajov k debetnej platobnej karte
Dodatok k zmluve
0,00 € VÚB Banka, VÚB a.s., Intesa Sanpaolo Group Obec Vyšné Nemecké
19. Január 2024
Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv
DOHODA
0,00 € VÚB Banka, VÚB a.s., Intesa Sanpaolo Group Obec Vyšné Nemecké
19. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
Zmluva
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Vyšné Nemecké
11. Január 2024
Dodatok k zmluve o správe a podpore webstránky
1
0,00 € Peter Streňo-TVP, Vyšná Rybnica č. 148 Obec Vyšné Nemecké
1. November 2023
DOHODA č. 23/42/010/93 o pomoci v hmotnej núdzi
23/42/010/93
0,00 € Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Michalove Obec Vyšné Nemecké
15. November 2023
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2024
0,00 € FÚRA s.r.o. Rozhanovce, SNP 77 Obec Vyšné Nemecké
15. December 2023
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci O 15/2021
Dodatok č. 5
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice Obec Vyšné Nemecké
29. December 2023
Zmluva o výkone štatutárneho auditu na rok 2023,2024,2025
24/2023
0,00 € Ing. Marta Nachtmannová Obec Vyšné Nemecké
19. Október 2023
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
SK-10-2023-001
0,00 € Bezpex, s.r.o. Obec Vyšné Nemecké
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - Riešenie migračných výziev
302091DCL1-91-108
0,00 € Ministerstvo investícií , regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Vyšné Nemecké
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - Riešenie migračných výziev
IROP-Z302091DCL1-91-108
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Vyšné Nemecké
2. August 2023
Návrh poistnej zmluvy - Povinné zmluvné poistenie
2409138398
0,00 € GENERALI Bratislava Obec Vyšné Nemecké
2. August 2023
Kúpna zmluva - osobné mot. vozidlo
6/2023
0,00 € Erika Furdová Obec Vyšné Nemecké
19. Jún 2023
Povinné zmluvné poistenie
2409019027
0,00 € GENERALI Bratislava Obec Vyšné Nemecké
19. Jún 2023
Zmluva o výkone štatutárneho auditu na rok 2023, 2024, 2025
24/2023
0,00 € Ing. Marta Nachtamnnová Obec Vyšné Nemecké