Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z302091CYD9-91-108
OOaVP/22264/00601/2023/ILIS
403 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
6. Jún 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnej komunikácie Predmestie, objekt Rekonštrukcia oplotenia
002/ZOD/2023 IČ2
10 951,30 € Sociálny podnik mesta Levoča s.r.o..r.s.p. Mesto Levoča
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
16905/2023/OM/3
1 000,00 € Mgr. Jozef Fabiš Mesto Levoča
2. Jún 2023
Poistná zmluva č. 11-14391
Poistná zmluva č. 11-14391
95,00 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
1. Jún 2023
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia
20488/2023/CRaRM
4 560,00 € Universal Music, s.r.o. Mesto Levoča
24. Máj 2023
Nájomná zmluva
20379/2023/OM/35
715,08 € Alaedin Sejfulai, Havsa Sejťfulai Mesto Levoča
24. Máj 2023
Nájomná zmluva
20299/2023/OM/34
1 080,00 € Nikola Tlustáková Mesto Levoča
24. Máj 2023
Dohoda o ukončení nájmu bytu
20292/2023/OM/3
0,00 € Silvia Tlustáková Mesto Levoča
26. Máj 2023
Nájomná zmluva
21352/2023/OM/36
1 046,52 € Valéria Jurčáková Mesto Levoča
31. Máj 2023
Kúpna zmluva
19961/2023/OM/9
780,00 € Vladimír Čonka, Katarína Čonková Mesto Levoča
31. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Dohode o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 22/36/054/455
Dodatok č. 1 k Dohode o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 22/36/054/455
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
31. Máj 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 23/36/054/626 - PUPN
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 23/36/054/626 - PUPN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
31. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Revitalizácia amfiteátra v Levoči - projektová dokumentácia
001/ZOD/2023/VO-01
0,00 € regec architekti s.r.o Mesto Levoča
29. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Obnova radnice v Levoči - 1. etapa
020/ZoD/2021/V019-Vk05
0,00 € ViOn, a.s. Mesto Levoča
26. Máj 2023
Kúpna zmluva
21256/2023/OM/13
1 150,00 € René Schustrik, Erika Schustriková Mesto Levoča
26. Máj 2023
Kúpna zmluva
9770/2023/OM/1
500,00 € MT PLUS TRADE s. r. o. Mesto Levoča
26. Máj 2023
Kúpna zmluva
20490/2023/OM/11
2 580,00 € Július Pollák Mesto Levoča
26. Máj 2023
Dohoda o odstránení časti oplotenia
05/2023_OM
0,00 € František Boroviak, Jozefína Boroviaková Mesto Levoča
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
19041/2023
4 000,00 € Florbalový klub Ouickball, Levoča Mesto Levoča
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
19037/2023
500,00 € Levoča XC ski team Mesto Levoča