Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2022
Vykonanie umeleckého výkonu - konvert hudobného zoskupenia CHORUS MINOR Levoča
ZM_190/2022
1 000,00 € Mesto Levoča
3. Máj 2022
Titusz Tóbisz - Vykonanie umeleckého výkonu - koncert hudobného zoskupenia CHORUS MINOR Levoča
ZM_191/2022
1 500,00 € Mesto Levoča
13. Máj 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 27109/CR/2011
ZM_218/2022
0,00 € Mesto Levoča
14. Október 2022
Nájomná zmluva
27993/2022/OM/109
1 224,00 € Alexandra Gabčová, Tomáš Gabčo Mesto Levoča
23. Apríl 2022
Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči
ZM_174/2022
0,00 € Alkon SV s.r.o. Mesto Levoča
13. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči
ZM_222/2022
109 420,66 € Alkon SV s.r.o. Mesto Levoča
24. Január 2023
Dodatok č. 3 - Poistenie majetku, poistenie strojov a elektroniky a poistenie zodpovednosti za škodu právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411025100
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Mesto Levoča
15. August 2022
Zámenná zmluva
23654/2022/OM/18
0,00 € Alžbeta Kotradyová, Helena Matvejová, Ing. Anna Krigovská, Ondrej Bartko, Jozef Bartko, Peter Bartko, Milan Bartko Mesto Levoča
15. Júl 2022
Nájomná zmluva
3872/2022/0M/87
1 620,00 € Andrea Srnková Mesto Levoča
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
6/2023/OM/1
653,90 € Anna Janasová Mesto Levoča
18. Január 2023
Nájomná zmluva
9/2023/OM/1
1 572,00 € Anna Janasová Mesto Levoča
25. Júl 2022
Nájomná zmluva
23864/2022/OM/86
972,00 € Anna Pištová, Viliam Pišta Mesto Levoča
23. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
26148/2022/OM/62
740,05 € Anna Šveďuková Mesto Levoča
23. September 2022
Nájomná zmluva
26151/2022/OM/98
1 620,00 € Anna Šveďuková Mesto Levoča
19. December 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
31319/2022/OM/12
0,00 € Anton Horváth, Ingrid Horváthová Mesto Levoča
25. Apríl 2022
Levoča - prestavba miestnej komunikácie ulice Špitálskej
ZM_177/2022
593 267,92 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
2. August 2022
Dodatok č. 1 k ZoD č. objednávateľa 022/ZoD/2021/VO07-Vk01
022/ZoD/2021/VO07-Vk01
0,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
12. August 2022
Zmluva o dielo
1838/25771/2022
9 393,74 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
25. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 006/ZoD/2022/VO02-Vk01 - Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej
006/ZoD/2022/VO02-Vk01
0,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
8. November 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo - Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej
006/ZoD/2022/VO02-Vk01
0,00 € ARPROG, akclová spoločnosť Poprad Mesto Levoča