Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo - VODNÁ NÁDRŽ LEVOČA - Revitalizácia prírodno - ekologického centra, Žabia cesta
ZM_223_2022
2 015 066,05 € Dinis, s.r.o. Mesto Levoča
29. December 2022
Dodatok č. 881/CC/20-D3 k Zmluve o úvere č. 881/CC/2
881/CC/20-D3
1 850 792,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Mesto Levoča
18. Máj 2023
Dodatok č. 2 - Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami
022/ZoD/2021/VO07-Vk01
638 237,86 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
25. Apríl 2022
Levoča - prestavba miestnej komunikácie ulice Špitálskej
ZM_177/2022
593 267,92 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
ZoPFP/1
563 767,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Mesto Levoča
28. November 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
4099/2022
400 993,48 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
25. August 2022
Regenerácia vnútrolobku sídlisko Západ v Levoči
012/ZoD/2022/VO09-Vk02
381 949,15 € MIGI, spol. s.r.o. Mesto Levoča
8. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo č. objednávateľa 013/ZoD/2022/VO16/VK03
013/ZoD/2022/VO16/VK 03
353 862,04 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Levoča
25. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041BDP7-431-65 pre projekt "Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči", kód projektu v ITMS2014+: 302041BDP7
ZM_176/2022
343 415,02 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Levoča
8. September 2022
Rekonštrukcia chodníkov v meste Levoča
013/ZoD/2022/VO16-Vk03
341 992,50 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Levoča
1. Február 2023
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na projekt
4365/2022
293 658,19 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
19. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071CMP9
1134/2023
254 623,76 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
16. Marec 2023
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. D01_SEP-IMRK3-2022-004308
D01_SEP-IMRK3-2022-004308
135 839,52 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Mesto Levoča
25. Apríl 2022
Zmluva o poskyytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK3-2022-004308 pre projekt "Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča II", k´do projektu v ITMS2014+: 312083BHP1
ZM_175/2022
129 047,54 € Ministerstvo vnútra SR Mesto Levoča
5. Apríl 2022
Rámcová dohoda - Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
ZM_159_2022
115 657,76 € Up Dejeuner s. r. o. Mesto Levoča
12. Apríl 2022
Rámcová dohoda - Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
ZM_159/2022
115 657,76 € Up Dejeuner s. r. o. Mesto Levoča
13. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči
ZM_222/2022
109 420,66 € Alkon SV s.r.o. Mesto Levoča
22. December 2022
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J093-222-13 zo dňa 09.08.2018
4239/2022
102 776,89 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
22. Február 2023
Kúpna zmluva
24069/2022/OM/23
93 360,00 € Július Hudáček Mesto Levoča
27. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 011/ZoD/2020/VO-18 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
011/ZoD/2020/VO-18
91 340,47 € Dinis, s.r.o. Mesto Levoča