Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo - VODNÁ NÁDRŽ LEVOČA - Revitalizácia prírodno - ekologického centra, Žabia cesta
ZM_223_2022
2 015 066,05 € Dinis, s.r.o. Mesto Levoča
29. December 2022
Dodatok č. 881/CC/20-D3 k Zmluve o úvere č. 881/CC/2
881/CC/20-D3
1 850 792,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Mesto Levoča
25. Apríl 2022
Levoča - prestavba miestnej komunikácie ulice Špitálskej
ZM_177/2022
593 267,92 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
28. November 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
4099/2022
400 993,48 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
25. August 2022
Regenerácia vnútrolobku sídlisko Západ v Levoči
012/ZoD/2022/VO09-Vk02
381 949,15 € MIGI, spol. s.r.o. Mesto Levoča
8. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo č. objednávateľa 013/ZoD/2022/VO16/VK03
013/ZoD/2022/VO16/VK 03
353 862,04 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Levoča
25. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041BDP7-431-65 pre projekt "Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči", kód projektu v ITMS2014+: 302041BDP7
ZM_176/2022
343 415,02 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Levoča
8. September 2022
Rekonštrukcia chodníkov v meste Levoča
013/ZoD/2022/VO16-Vk03
341 992,50 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Levoča
25. Apríl 2022
Zmluva o poskyytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK3-2022-004308 pre projekt "Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča II", k´do projektu v ITMS2014+: 312083BHP1
ZM_175/2022
129 047,54 € Ministerstvo vnútra SR Mesto Levoča
5. Apríl 2022
Rámcová dohoda - Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
ZM_159_2022
115 657,76 € Up Dejeuner s. r. o. Mesto Levoča
12. Apríl 2022
Rámcová dohoda - Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
ZM_159/2022
115 657,76 € Up Dejeuner s. r. o. Mesto Levoča
13. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči
ZM_222/2022
109 420,66 € Alkon SV s.r.o. Mesto Levoča
22. December 2022
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J093-222-13 zo dňa 09.08.2018
4239/2022
102 776,89 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
27. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 011/ZoD/2020/VO-18 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
011/ZoD/2020/VO-18
91 340,47 € Dinis, s.r.o. Mesto Levoča
12. September 2022
Spevnené plochy na sídlisku Rozvoj
014/ZoD/2022/VO18-VZ06
89 295,66 € Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. Mesto Levoča
17. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-001-005 zo dňa 27.07.2021
ZM_245/2022
89 102,91 € Občianske združenie MAS LEV, o.z. Mesto Levoča
6. Október 2022
Dodatok č.2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
IROP-CLLD-X653-D2-512-0Q1-004
85 459,11 € Občianske združenie MAS LEV, o. z. Mesto Levoča
13. Apríl 2022
Odstránenie havarijného stavu ohradového múru pri hradobnej priekope na severozápadnej strane mestského opevnenia v Levoči
ZM_172/2022
59 285,60 € Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. Mesto Levoča
8. November 2022
Kúpna zmluva
28142/2022/0M/27
50 505,00 € Iog. arch. Lukáš Sečka, PhD. Mesto Levoča
19. December 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051ARK3
637/2022
47 396,34 € Úrad vlády SR Mesto Levoča