Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Marec 2024
Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 – Obnova objektu
003/ZoD/2024/VO19-Vk03-2023
3 261 208,78 € ViOn, a.s. Mesto Levoča
17. Máj 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo - VODNÁ NÁDRŽ LEVOČA - Revitalizácia prírodno - ekologického centra, Žabia cesta
ZM_223_2022
2 015 066,05 € Dinis, s.r.o. Mesto Levoča
29. December 2022
Dodatok č. 881/CC/20-D3 k Zmluve o úvere č. 881/CC/2
881/CC/20-D3
1 850 792,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Mesto Levoča
29. Jún 2023
Dodatok č. 636/CC/21-D1 k Zmluve o úvere č. 636/CC/21
636/CC/21-D1
1 525 916,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Mesto Levoča
12. Jún 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 006/ZoD/2022/VO02-Vk01
006/ZoD/2022/VO02-Vk01
680 748,28 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
10. August 2023
Dodatok č. 3 – Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami
022/ZoD/2021/VO07-Vk01
638 258,45 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
18. Máj 2023
Dodatok č. 2 - Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami
022/ZoD/2021/VO07-Vk01
638 237,86 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2024
SKM_C36824032012072
626 870,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Mesto Levoča
8. Február 2024
Zmluva o úvere
000025/CORP/2024
600 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Mesto Levoča
25. Apríl 2022
Levoča - prestavba miestnej komunikácie ulice Špitálskej
ZM_177/2022
593 267,92 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003971, názov projektu: Levoča-Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s MRK, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y408
312/2024
566 704,27 € Úrad vlády SR Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
ZoPFP/1
563 767,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Mesto Levoča
8. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z302091CYD9-91-108
OOaVP/22264/00601/2023/ILIS
403 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
28. November 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
4099/2022
400 993,48 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
30. August 2023
Dodatok č. 1 – REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU SÍDLISKO ZÁPAD V LEVOČI
012/ZoD/2022/VO09-Vk02
392 353,14 € MIGI, spol. s.r.o. Mesto Levoča
19. Október 2023
Dodatok č. 2 - Regenerácia vnútrobloku sídlisko Rozvoj Levoča
012/ZoD/2022/VO09-Vk02
387 793,75 € MIGI, spol. s.r.o. Mesto Levoča
25. August 2022
Regenerácia vnútrolobku sídlisko Západ v Levoči
012/ZoD/2022/VO09-Vk02
381 949,15 € MIGI, spol. s.r.o. Mesto Levoča
8. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo č. objednávateľa 013/ZoD/2022/VO16/VK03
013/ZoD/2022/VO16/VK 03
353 862,04 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Levoča
25. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041BDP7-431-65 pre projekt "Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči", kód projektu v ITMS2014+: 302041BDP7
ZM_176/2022
343 415,02 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Levoča
8. September 2022
Rekonštrukcia chodníkov v meste Levoča
013/ZoD/2022/VO16-Vk03
341 992,50 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Levoča