Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Nový Ruskov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2023
Zmluva o odbere použitého jedlého oleja
2023/06 -2
0,00 € Obec Nový Ruskov biobio s.r.o
19. Jún 2024
Dodatok č.2 k Zmluve č.27/6/2022
27/6/2022
0,00 € STAVAB s.r.o Obec Nový Ruskov
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 0019/Nadácia VSE/2024 uzatvorená podľa ustanovenia § 51 zákona č.40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
0019/Nadácia VSE/2024
0,00 € Nadácia VSE Obec Nový Ruskov
18. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 01/MŠ/2021
01/MŠ/2021/1
0,00 € PEhAES a.s Obec Nový Ruskov
18. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
2024/06/17
0,00 € CMT Group s.r.o Obec Nový Ruskov
17. Jún 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa č.05/2018 uzatvorená dňa 22.05.2018
20220522D
0,00 € MAHUT Group a.s. Obec Nový Ruskov
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-065-2024
Na-065-2024
13 884,00 € Nadácia Slovenskej sporiteľne Obec Nový Ruskov
17. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí grantu č. ZO-02-2024-14 Dodatok č.1
ZO-02-2024-14-Dod.1
0,00 € Nadácia Ekopolis Obec Nový Ruskov
17. Jún 2024
Nájomná zmluva
17042024
0,00 € Martin Fořst Obec Nový Ruskov
17. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí grantu č. ZO-02-2024-14
ZO-02-2024-14
0,00 € Nadácia Ekopolis Obec Nový Ruskov
17. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.
2024/0402
0,00 € NATUR-PACK a.s Obec Nový Ruskov
17. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 01/MŠ/2021
01/MŠ/2021-1
0,00 € PEhAES.s.r.o Obec Nový Ruskov
7. Jún 2024
Zmluva o dielo
2024/06/07
0,00 € PEhAES a.s Obec Nový Ruskov
5. Marec 2024
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
1/2024/NR
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o Obec Nový Ruskov
15. Február 2024
Čiastková zmluva Slovanet
7/2024
0,00 € Slovanet a.s Obec Nový Ruskov
16. Január 2024
Zmluva o dielo 2/2024
2024/2
0,00 € Obec Nový Ruskov Agroprodukt, s.r.o.
9. Január 2024
Kúpna zmluva 2/2024
2/2024
79 992,00 € ALRC s.r.o Obec Nový Ruskov
9. Január 2024
Dohoda č.24/45/010/6 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24/45/010/6
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Nový Ruskov
29. December 2023
Zmluva Slovanet
2020155003
0,00 € Slovanet Obec Nový Ruskov
23. December 2023
Nájomná zmluva - Obecný les
1/2024
0,00 € Marek Mandela Obec Nový Ruskov