Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Nitra nad Ipľom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
5190065636
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nitra nad Ipľom
20. Marec 2024
Dohoda číslo: 24/29/054/35
24/29/054/35
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Obec Nitra nad Ipľom
14. Február 2024
Zmluva o poskytnutý nenávratného finančného príspevku - MOaPS
762/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Nitra nad Ipľom
12. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 25/020/20
25/020/20
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Nitra nad Ipľom
15. November 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb zo dňa 31.10.2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Nitra nad Ipľom
3. November 2023
Dohoda č. 23/29/010/73
Dohoda č. 23_29_010_73
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Obec Nitra nad Ipľom
31. Október 2023
Zmluva o spolupráci
N20231025011
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Nitra nad Ipľom
30. Október 2023
Kúpna zmluva zo dňa 25.10.2023
Kúpna zmluva zo dňa 25.10.2023
0,00 € Georgica, s.r.o. Obec Nitra nad Ipľom
21. September 2023
Dohoda č. 23/29/054/1472
Dohoda č. 23_29_054_1472
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Obec Nitra nad Ipľom
18. September 2023
Kúpna zmluva zo dňa 14.09.2023
Kúpna zmluva zo dňa 14.09.2023
0,00 € AGRO - IPEĽ, spol. s. r. o. Obec Nitra nad Ipľom
19. Júl 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 25/012/23
25/012/23
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Nitra nad Ipľom
19. Júl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu v banke č. 25/012/23
Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu v banke č. 25/012/23
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Nitra nad Ipľom
22. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200127026D02
N20200127026D02
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Nitra nad Ipľom
9. Jún 2023
Zmluva o dielo zo dňa 06_06_2023
Zmluva o dielo zo dňa 06_06_2023
0,00 € KOLEK,s.r.o. Obec Nitra nad Ipľom
9. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 9/2023 na poľnohospodársku pôdu
Nájomná zmluva č. 9/2023
0,00 € MME Agro, s.r.o. Obec Nitra nad Ipľom
24. Máj 2023
Dodatok č. 1 k dohode číslo 23_29_054_242
Dodatok č. 1 k dohode číslo 23_29_054_242
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Obec Nitra nad Ipľom
24. Máj 2023
Dodatok č. 2 k dohode číslo 23_29_054_242
Dodatok č. 2 k dohode číslo 23_29_054_242
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Obec Nitra nad Ipľom
17. Máj 2023
Mandátna zmluva 19/2023
19/2023
0,00 € Ing. Želmíra Kolimárová, s.r.o. Obec Nitra nad Ipľom
4. Máj 2023
Podpora udržania pracovných návykov - PUPN
Dohoda č. 23_29_054_256
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Obec Nitra nad Ipľom
13. Apríl 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 25_020_20 Dodatok č. 4
č.25_020_20 Dodatok č. 4
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Nitra nad Ipľom