Centrálny register zmlúv

Obec Nitra nad Ipľom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2022
Zmluva o dielo
Zmluve o dielo
1 403 402,95 € KOLEK, s.r.o. Obec Nitra nad Ipľom
27. Február 2023
Dohoda č. 23/29/054/96 "Aktivácia ZÚoZ" op.č.3
23/29/054/96
5 102,16 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Obec Nitra nad Ipľom
13. Apríl 2023
Dohoda č. 23_29_054_242
Dohoda č. 23_29_054_242
4 737,60 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Obec Nitra nad Ipľom
14. Jún 2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
1 560,00 € Capsule, s.r.o. Obec Nitra nad Ipľom
14. Jún 2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
1 350,00 € Ing. Želmíra Kolimárová Obec Nitra nad Ipľom
1. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.02.2022
Dodatok č. 1
0,00 € KOLEK, s.r.o. Obec Nitra nad Ipľom
29. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k zmluve č. 9500000216 o združených službách dodávky zemného plynu
9500000216
0,00 € V- Elektra Slovakia, a.s. Obec Nitra nad Ipľom
22. Júl 2022
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 25/020/20 Dodatok č. 1
25/020/20
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Nitra nad Ipľom
26. Október 2022
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
0,00 € Družstvo Agrospol, družstvo Obec Nitra nad Ipľom
21. November 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200127026
N20200127026D01
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Nitra nad Ipľom
22. November 2022
Dohoda č. 22/29/010/73
22/29/010/73
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Obec Nitra nad Ipľom
22. November 2022
Dohoda č. 22/29/012/62
22/29/012/62
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Obec Nitra nad Ipľom
20. December 2022
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 25/020/20 Dodatok č. 3
25/020/20
0,00 € Príma banka Slovensko, a.s. Obec Nitra nad Ipľom
22. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2023-0281
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej soamosprávy Slovenska(DEUS) Obec Nitra nad Ipľom
4. Apríl 2023
Zmluva o dielo - Dodatok č.4
03102017
0,00 € KOLEK,s.r.o. Obec Nitra nad Ipľom
4. Apríl 2023
Zmluva o dielo - Dodatok č.5
03102017 - 1
0,00 € KOLEK,s.r.o. Obec Nitra nad Ipľom
13. Apríl 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 25_020_20 Dodatok č. 4
č.25_020_20 Dodatok č. 4
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Nitra nad Ipľom
13. Apríl 2023
Dodatok č. 2 K Zmluve o dielo zo dňa 02_02_2022
Dodatok č. 2 K Zmluve o dielo zo dňa 02_02_2022
0,00 € KOLEK,s.r.o. Obec Nitra nad Ipľom
4. Máj 2023
Podpora udržania pracovných návykov - PUPN
Dohoda č. 23_29_054_256
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Obec Nitra nad Ipľom
17. Máj 2023
Mandátna zmluva 19/2023
19/2023
0,00 € Ing. Želmíra Kolimárová, s.r.o. Obec Nitra nad Ipľom