Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Základná škola, Pionierska 33, Čaňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODANÍ POTRAVINOVÉHO TOVARU
68/2024/1
34 144,25 € MASO J + L, s.r.o Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
2. Máj 2024
Zmluva o dielo
47/2024/2
0,00 € IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
27. Február 2024
Zmluva o dielo
47/2024
0,00 € O.K.P.- Stav s.r.o. Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
21. November 2023
Zmluva o dielo
106/1/2023
0,00 € O.K.P. stav s.r.o. Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
12. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
86/2/2023
0,00 € Základná škola, Pionierska 33, Čaňa D.S. Studio
12. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
86/3/2023
0,00 € Základná škola, Pionierska 33, Čaňa OZ Využi svoj potenciál
13. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č.1 k zmluve č.5/2023
0,00 € Základná škola, Pionierska 33, Čaňa ŠK Hornets Košice - mládež o.z.
13. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2023
0,00 € Základná škola, Pionierska 33, Čaňa ŠK Hornets Košice - mládež o.z.
9. August 2023
Zmluva o dielo
106/2023
0,00 € O.K.P. stav s.r.o. Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
7. August 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
102/1/2023
0,00 € Nadácia Pontis Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
13. Jún 2023
Z M L U V A č. 41/2023 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
6/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
13. Jún 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODANÍ POTRAVINOVÉHO TOVARU
89/2023
0,00 € EASTFOOD s.r.o Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
13. Jún 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODANÍ POTRAVINOVÉHO TOVARU
89/1/2023
0,00 € BAKERY MM s.r.o Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
13. Jún 2023
RÁMCOVÁ ZMLUV A O DODANÍ POTRAVINOVÉHO TOV ARU
89/2/2023
0,00 € MASO J + L, s.r.o Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
13. Jún 2023
RÁMCOVÁ ZMLUV A O DODANÍ POTRAVINOVÉHO TOV ARU
89/3/2023
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
13. Jún 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODANÍ POTRAVINOVÉHO TOVARU
89/4/2023
0,00 € EMATRADE s.r.o Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
13. Jún 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODANÍ POTRAVINOVÉHO TOVARU
89/5/2023
0,00 € Tropico V, s.r.o. Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
10. Máj 2023
Zmluva o obstaraní zájazdu
9/2022
0,00 € CK FANY Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
10. Máj 2023
Zmluva o zájazde
79/2/2022
0,00 € WACHUMBA ck s.r.o. Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
10. Máj 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU
SZ2022/KE1239
0,00 € ESPIK Základná škola, Pionierska 33, Čaňa