Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Zmluva o dielo č. 017/1/2022/012 - "Projekt geologickej úlohy, jeho realizácia a vyhodnotenie geologických prác - inžinersko-geologický prieskum v areáli FNsP Žilina

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: 1/017/071/2022
 • Rezort: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Objednávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
  V.Spanyola 43, 012 07 Žilina,
 • IČO: 17335825
 • Dodávateľ: HES - COMGEO, a.s.
  Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica
 • IČO: 17325277
 • Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 017/1/2022/012 - "Projekt geologickej úlohy, jeho realizácia a vyhodnotenie geologických prác - inžinersko-geologický prieskum v areáli FNsP Žilina
 • ID zmluvy: 6255668
 • Poznámka: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a riadne odovzdať Dielo bližšie identifikované v čl. IV bod 1 tejto zmluvy najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a o tejto skutočnosti informovať bezodkladne Zhotoviteľa.

Dátum

 • Dátum zverejnenia: 10.03.2022
 • Dátum uzavretia: 10.03.2022
 • Dátum účinnosti: 11.03.2022
 • Dátum platnosti do: neuvedený

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 22 620,00 €
Celková čiastka: 22 620,00 €
Návrat späť
Vystavil: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina