Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/007 - "Príslušenstvo k zalievacej linke Kryostat"
1/017/74/2023
28 800,00 € BARIA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Marec 2023
Dohoda o prevzatí dlhu č. 017/1/2023/019
1/017/75/2023
2 288,34 € Martinské bioptické centrum, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/003 - "Elektroinštalačný materiál"
1/017/72/2023
62 315,22 € KP, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/167 - "Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu" - časť č. 6
1/017/70/2023
104 840,88 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/001 - "Príslušenstvo k digitálnemu mamografickému prístroju a bioptickému stolu pre stereotaktickú biopsiu - Systém na vákuovú biopsiu prsníka"
1/017/68/2023
72 000,00 € GUTTA Slovakia, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/227 - "Endoskopická zostava 2D/3D"
1/017/66/2023
153 101,56 € Surgitech s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Marec 2023
Zmluva o dodaní technológie na ochranu sieťovej infraštruktúry - „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti vo FNSP Žilina“ - časť 1
1/017/62/2023
38 280,00 € AUTOCONT s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Marec 2023
Zmluva o dodaní HARDVÉRU, SOFTVÉRU A SLUŽIEB s nimi súvisiacich - názvom “Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickému bezpečnosti vo FNSP Žilina” - časť 2
1/017/63/2023
46 800,00 € airo, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0339
1/017/64/2023
0,00 € MUDr. Júlia Holešová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0402
1/017/61/2023
0,00 € MUDr. Sámer Teleb Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. Marec 2023
Zmluva o vykonaní sledovania vplyvu nutričnej intervencie na vybrané parametre u malnutričných pacientov
2/017/56/2023
0,00 € Danone, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/136 - "Antineoplastické a imunomodulačné činidlá - časť č. 3"
1/017/60/2023
4 914,53 € INTRAVENA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0111
1/017/54/2023
0,00 € MUDr. Veronika Čabalová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0042
1/017/55/2023
0,00 € MUDr. Daša Kullová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0306
1/017/48/2023
0,00 € MUDr. Barbora Zoľáková, PhD. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0224
1/017/49/2023
0,00 € MUDr. Barbora Korpallová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 017/1/2022/189 - „Projektová dokumentácia pre stavbu „Rekonštrukcia odd. psychiatrie – 3 ošetrovacie jednotky“, vrátane výkazu výmer“
1/017/47/2023
71 200,00 € PROGRESSTAV PROJEKT, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. Február 2023
Rámcová dohoda č. 017/1/2022/106 - "Zemiaky"
1/017/46/2023
32 760,00 € Lamron s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. Február 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/137 - "Antineoplastické a imunomodulačné činidlá - časť č. 4"
1/017/42/2023
1 100,52 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. Február 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/140 - "Antineoplastické a imunomodulačné činidlá - časť č. 7"
1/017/43/2023
4 840,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina