Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2014
Odvoz nebezpečného odpadu
0140262014
35 669,70 € .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. December 2021
Zmluva o dielo č. 017/1/2021/159 na dodanie projektovej dokumentácie na stavbu "Rozšírenie Očného pavilónu"
1/017/354/2021
13 980,00 € "MEDIPROJEKT", spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Jún 2018
Zmluva o dielo č. 070/1/2018/43
070/1/2018/43
16 225,44 € 3 Energy, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. Marec 2017
Zmluva o dielo Stavebné práce na odd. gynekológie a pôrodníctva, novorodenecké
1014717
7 860,00 € 3 polis, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. December 2013
Zmluva o krátkodobom nájme
070/1/2013/26
45,17 € 4 LIFE, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Február 2014
Zmluva o krátkodobom nájme
070/11/2014/05
45,17 € 4 LIFE, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Marec 2014
Zmluva o nájme nebytového priestoru
070/11/2014/08
4 481,76 € 4 LIFE, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Január 2022
Zmluva o dielo č. 017/1/2021/182 - Dodávka a montáž automatických posuvných dverí v objekte Urológie
1/017/008/2022
8 594,40 € A D V E S s.r.o. /slovenský názov/ A D V E S s.r.o. /český názov/ A D V E S GmbH /nemecký názov/ Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Apríl 2013
Odvoz nebezpečného odpadu
0140062013
Doplnená
18 660,00 € A.S.A. Slovensko, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. Jún 2016
Kúpna zmluva - vaky
0600212016
3 480,00 € A+M chránené pracovisko MT s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. November 2012
Dodatok č. 1/2012 k zmluve o výpožičke
4/10/042/2012
0,00 € AbbVie s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. December 2014
Smlouva o dílo
1/011/244/2014
9 699,00 € ABC Works CZ s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. Marec 2015
Smlouva o dílo
1/014/043/2015
7 890,00 € ABC Works CZ s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. September 2014
Nájomná zmluva
070/11/2014/30
954,00 € ABQ Invest, spol s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. Október 2014
Zmluva o dodávke elektrickej energie
070/11/2014/40
0,00 € ABQ Invest, spol s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. Október 2014
Zmluva o dodávke vody,vodné, stočné a zrážková voda
070/11/2014/41
0,00 € ABQ Invest, spol s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. Máj 2015
Zmluva o zriadení vecného bremena
070/1/2015/13
1 565,89 € ABQ Invest, spol s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Máj 2015
Zmluva o zriadení vecného bremena
070/1/2015/14
2 364,19 € ABQ Invest, spol s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Máj 2017
Zmluva č. 070/1/2017/08 o nájme
070/1/2017/08
Doplnená
2 385,00 € ABQ Invest, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Máj 2018
Kúpna zmluva č. 070/1/2017/32
070/1/2017/32
1 352,82 € ABQ Invest, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina